Nettsider med emneord «europeisk konstitusjonalisme»

Publisert 28. apr. 2016 12:48

Prosjektet tar sikte på å bringe Grunnloven inn i den europeiske konstitusjonalisme som har linjer tilbake til statsdannelsesprosessen i høy- og senmiddelalderen.