Nettsider med emneord «familierett»

Publisert 15. apr. 2011 13:56

Hørselshemma si stilling i rettspleia og krav om eigarrettar til land i Latin-Amerika er eksempel på problemstillinger frå vår forsking. Grunnleggjande rettsprinsipp som likheit og rettferd står sentralt i forskinga på minoritetar ved fakultetet.