Nettsider med emneord «fengselstraff»

Publisert 18. mai 2016 14:47
Publisert 2. des. 2013 16:20

Isolasjon er et meget sterkt maktmiddel, men benyttes likevel både rutinemessig og ofte i skandinaviske fengsler. Skandinavisk isolasjonsnettverk vil bidra til økt kunnskap og et kritisk fokus på den omfattende bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler og problemene denne medfører.

Publisert 4. mai 2012 13:26
Publisert 9. mars 2011 16:10

”Ukens spalte” er ikke plassen for nekrologer. Dette er da heller ikke en nekrolog. Men det forholder seg slik at en mann av meget stor betydning for den tidlige utviklingen av norsk kriminologi og rettssosiologi døde for noen dager siden, 7. desember. Det er grunn til å dvele litt ved hans virke, som jeg tror også har en viss betydning den dag i dag.

Publisert 9. mars 2011 15:14

Kriminalomsorgen har ansvaret for å legge til rette for at innsatte får et aktivitetstilbud på dagtid, det være seg arbeid, opplæring, program eller andre tiltak (jfr stgjfl §18 ).

Publisert 9. mars 2011 14:56

Utdrag fra en uttalelse fra KROM – Norsk forening for kriminalreform, i samband med den kommende stortingsmeldingen om kriminalomsorg.

Publisert 9. mars 2011 14:06

Min oppgave i kveld er å si noe om noen hovedperspektiver i ”kriminalomsorgsmeldingen”. Legg merke til at jeg skal snakke om noen hovedperspektiver.

Publisert 9. mars 2011 13:50

Innledningsvis er det grunn til å registrere at rettshjelp ikke er tema i St.meld. 37 (2007-2008)

Publisert 9. mars 2011 11:13

Bruken av straff i det norske samfunn øker, som i flere samfunn det er naturlig å sammenligne oss med. Etter tendenser til reduksjon i bruken av fengsel i 1970-årene, har fangetallene siden 1980-tallet pekt en vei; oppover.

Publisert 7. mars 2011 15:56

I TV” 2s ”Tabloid” torsdag 19. oktober ble straffene for vold, voldtekt og annen alvorlig kriminalitet diskutert.

Publisert 7. mars 2011 15:21

Lørdag 2. februar 08 våknet vi til en – for kriminalister, rettssosiologer og kriminologer – sensasjonell kronikk i Aftenposten. Under tittelen ”Fangers personvern brytes”, fortalte seniorrådgiver i Datatilsynet Cecilie L.B. Rønnevik om et tilsyn som Datatilsynet hadde foretatt på Ila fengsel, forvarings og sikringsanstalt. 

Publisert 7. mars 2011 15:08

Nyårets tilsynelatende gladmelding fra Justisdepartementet, til overmål publisert 1. nyttårsdag, var at det skulle bli slutt på ordningen med dublering i norske fengsler fra 15. april 2008. I mediene ble dette stort sett presentert som en ubetinget gladmelding, av stor betydning for fangene. 

Publisert 25. feb. 2011 16:13
Publisert 25. feb. 2011 14:42

Forvaring er Norges mest alvorlige straff. Den er en av de nye særreaksjonene som skal brukes mot de farligste forbryterne, og er plassert ved siden av tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. 

Publisert 22. feb. 2011 17:22

I et høyst komplisert arbeid, som endringsarbeid overfor mennesker er, kreves det flere menneskelige kvalifikasjoner hos de som jobber innen fengslets sosialfaglige felt. En viktig egenskap er evnen og muligheten til å skape relasjoner. 

Publisert 22. feb. 2011 15:16

Halden fengsel ble offisielt åpnet 1.april 2010 med pomp og prakt. Fengselet kostet hele 1,4 milliarder kroner å bygge, og har 251 fengselsplasser hvorav kun 24 plasser er avsatt til lavere sikkerhet. Etter å ha lest kriminalomsorgens årsstatistikk for 2009, stiller jeg meg spørsmålet: Trengte vi egentlig et nytt fengsel med høy sikkerhet og flere lukkede fengselsplasser i Norge? 

Publisert 10. nov. 2008 14:47