Nettsider med emneord «folkerett» - Side 2

Publisert 13. jan. 2011 10:56
Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 21. sep. 2009 15:22

Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan man, med utgangspunkt i prinsippet om bærekraftig utvikling oppstille en folkerettslig plikt for stater til å beskytte sitt eget miljø? Hvilken betydning får i tilfelle en slik plikt for suverenitetsprinsippet?

Publisert 17. sep. 2009 13:22

Cand.jur Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.

Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 10:32
Publisert 14. mars 2008 10:19
Publisert 14. mars 2008 10:08
Publisert 14. mars 2008 10:03
Publisert 14. mars 2008 09:42