Nettsider med emneord «fornybar energi»

Publisert 2. jan. 2018 16:37

Forsker Henri van Soest undersøker utviklingen av begrepet prosumenter i el-systemet og gir en juridisk definisjon av konseptet.

 

Publisert 20. okt. 2016 13:20

Daniel Arnesson undersöker i sitt doktorandprojekt utvecklingen av marknader för förnybar energi certifikat (REC) i Sydafrika, Indien och Europa med fokus på genomförandet av dessa marknader i Sverige och Norge (känd som garantier för ursprungs- och elcertifikatmarknader i två nordiska länder).

Publisert 29. aug. 2016 00:33
Publisert 29. sep. 2014 13:51
Publisert 5. sep. 2014 15:16