Nettsider med emneord «forvaltningsrett»

Publisert 14. feb. 2020 15:59
Publisert 23. jan. 2020 15:32
Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 24. aug. 2019 12:58

Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne bloggposten ønsker jeg velkommen, gir litt praktisk informasjon og noen råd om studieteknikk og juridisk tenkning.

Publisert 11. feb. 2019 12:58
Taket i Gamle Festsal
Publisert 25. jan. 2019 13:07

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Tema for Lovkonferansen 2021 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Publisert 17. okt. 2017 11:55

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 22. des. 2016 15:41

Verksemda til forvaltinga er underlagd ei rekkje krav. Eit brot på desse krava medfører at det knyter seg ein feil til den avgjerda som er fatta, avtala som er inngått, eller handlinga som er gjort.

I doktorgradsprosjektet sitt drøftar Siri Kildahl Venemyr kva for verknader slike feil skal eller kan ha.

Publisert 13. des. 2016 11:45

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 1. des. 2016 18:37
Publisert 19. okt. 2016 12:03

Hanne Sophie Logsteins doktorgradsprosjekt retter seg mot reguleringsmetodikken som er tatt i bruk i petroleumsvirksomheten samt myndighetsutøvelsen på området. Rettslige spørsmål knyttet til sikkerhet er et satsningsområde for instituttet.

Publisert 4. mars 2016 09:06

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

Publisert 2. mars 2016 13:47

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.

Publisert 10. feb. 2016 11:46
Publisert 17. aug. 2015 08:35
Publisert 29. nov. 2014 14:19

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 1., 2., og 3. desember mellom 12:15 og 14:00 i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg vil benytte meg av og en liten oppskrift.

Publisert 29. nov. 2012 14:52

Prosjektet omfatter alle rettsspørsmål som oppstår i tilknytning til kraftsektoren – fra regulering av utbyggingsprosjekter og kraftproduksjon til overføring, omsetning og bruk av elektrisitet. Det innebærer at forskningstemaene omfatter både offentligrettslige, privatrettslige, EU- og EØS-rettslige samt mer internasjonalt rettede problemstillinger.

 

Publisert 3. jan. 2012 10:15
Publisert 13. jan. 2011 10:56
Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 4. juni 2009 09:48

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Publisert 4. juni 2009 09:06

Cand.jur Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentligrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion.

Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 3. nov. 2008 14:15
Publisert 26. mars 2008 09:20