Nettsider med emneord «forvaring»

Publisert 25. feb. 2011 14:42

Forvaring er Norges mest alvorlige straff. Den er en av de nye særreaksjonene som skal brukes mot de farligste forbryterne, og er plassert ved siden av tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg.