Nettsider med emneord «grunnlovsreform»

Publisert 24. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Jan Helgesen ved SMR er  medlem av et menneskerettighetsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap. Utvalget skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i denne.

Publisert 10. juni 2009 09:30

Justisdepartementet bør være det koordinerende departementet i forbindelse med utarbeidelsen av den nye handlingsplanen for menneskerettigheter som SMR etterlyser.