Nettsider med emneord «handel»

Publisert 1. mars 2016 20:00

SMART-prosjektet løp fra 2016 til 2020. Det er nå over, men arbeidet fortsetter i regi av Selskapsrettsgruppen. SMART analyserte hva som hindrer og hva som fremmer markedsaktørenes bidrag til bærekraft, definert som å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Vennligst se SMARTs nettside for mer informasjon om prosjektet.

Publisert 18. juni 2012 21:46

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall.

Publisert 14. mars 2008 09:42