Nettsider med emneord «havbunnen»

Publisert 1. sep. 2020 17:27

Energimarkedsretten omfatter rettsspørsmål knyttet til overføring og omsetning av energi, hvor vi særlig fokuserer på kraftsektoren men også arbeider med gassmarkedsrett som del av forskningen på hydrogen og CCUS. EUs arbeid med etableringen av en energiunion medfører at EU- og EØS-retten får stadig større betydning for utforming av nasjonal energipolitikk og energirett.

Publisert 8. mai 2020 17:04

Kappløpet om enorme ressurser på havets bunn er i gang. Lover og regler må på plass for å hindre at menneskehetens felles arv går til de rike og raske. Havbunnen spiller en nøkkelrolle for hele økobalansen på jorda. 

– Denne erkjennelsen må være utgangspunktet vårt – før vi eventuelt åpner opp for utvinning av ressurser i stor skala, understreker førsteamanuensis Catherine Banet