Personer med emneord «jus og teknologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Kvalø, Øystein Kolstad Vitenskapelig assistent 91695829 o.k.kvalo@jus.uio.no Rettsteknologi, innovasjon, jus og teknologi