Nettsider med emneord «klart lovspråk»

Taket i Gamle Festsal
Publisert 25. jan. 2019 13:07

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Tema for Lovkonferansen 2021 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Illustrasjon:Språkrådet: www.klarspråk.no
Publisert 7. nov. 2016 16:02

I august 2016 inngikk Juridisk fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet en avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet.

På dette oppstart-seminaret spør vi:

  • Hvilke funksjoner tjener juridisk språk i ulike sammenhenger?
  • Hva kan vi gjøre for å utvikle bedre juridisk språk?

Arrangemenget strømmes: Se nederst på nettsiden.