Nettsider med emneord «klimarett»

Publisert 16. nov. 2020 12:16
Publisert 22. jan. 2020 13:32

Akademiaavtalen er en langsiktig samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo og Equinor. Formålet med avtalen er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiO og Equinor. Energi- og klimarett er ett av de fire satsningsområdene i Akademiaavtalen.

Publisert 3. jan. 2020 10:24