Nettsider med emneord «kodifikasjon»

Publisert 28. apr. 2016 12:49

Krevde en konstitusjon -bygd på universelle prinsipper om rettsikkerhet og ytringsfrihet - også en revisjon av gjeldende lovverk? Fantes det universelt anerkjente normer som burde nedfelles i et nytt lovverk?