Personer med emneord «kommunikasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Katja Elisabeth Rådgiver +47 22852712 katjaa@ifi.uio.no HMS, Kommunikasjon, Forskningskommunikasjon
Bakke, Mathilde Coraline Aarvold Rådgiver +47 40494006 m.c.a.bakke@medisin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Berge, Eli Seniorrådgiver +47 22852497 +47-95924675 elibe@ifi.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Rekruttering, Forskningsformidling
Berge, Erik Rådgiver +47 22858906 +47 95961333 (mob) erik.berge@sum.uio.no Include, Kommunikasjon, Cristin
Bjerke, Karl Oskar Lie Rådgiver +47 22857071 41400096 k.o.l.bjerke@admin.uio.no Kommunikasjon, Klima, Klima og miljø
Bjerknes, Hanne Seniorrådgiver +47 98609171 (mob) + 47 98 60 91 71 hanne.bjerknes@medisin.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Internkommunikasjon, Livsvitenskap
Bjermeland, Monica Seniorrådgiver +47 22842110 98684916 monica.bjermeland@uv.uio.no Forskningsformidling, Forskningskommunikasjon, sosiale medier, kommunikasjon, PR, podkast, presse
Bjørkeng, Astrid Skiftesvik Seniorrådgiver +47 45512054 a.s.bjorkeng@odont.uio.no Nettpublisering, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Blixt, Line line.blixt@medisin.uio.no Evidensbasert praksis, Teknologi, Kommunikasjon, Fysioterapi
Brynildsen, Åslaug Seniorrådgiver +47 22845592 +47 98661799 (mob) aslaug.brynildsen@ibv.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Intern kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Forskningsformidling, Pressekontakt, Foto, video
Bråten, Lars Erling Professor II l.e.braten@its.uio.no Romteknologi, Radiosystemer, Mikrosatellitter, Kommunikasjon, Nordområdene
Chausse, Camilla Marie Seniorrådgiver +47-47234806 c.m.chausse@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Strategisk kommunikasjonsrådgivning
Christensen, Marit Eline Lervik Rådgiver +47 22858150 +47 97620226 m.e.l.christensen@iped.uio.no Forskningskommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, nettredaktør, Kommunikasjon, sosiale medier, podcast
Christensen, Olaf Sunde Seniorkonsulent +47 22854651 o.s.christensen@hf.uio.no Kommunikasjon, Fotografering, Internkommunikasjon
Colvin, Shane David Senioringeniør +47 22858015 +47 92436625 (mob) shanecol@uv.uio.no presentasjonsdesign, videoproduksjon, grafisk design, fotografering, datavisualisering, utstilling design, PR, kommunikasjon, podcasting, markedsføring, web, sosiale medier, lyd design
Courtade, Magali Rådgiver +47 48207710 (mob) 48207710 magali.courtade@mn.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Samfunnskontakt
D`Angelo, Martina Rådgiver +47 22854104 +47 41265439 (mob) martina.dangelo@astro.uio.no Kommunikasjon, Astronomi og astrofysikk, Nettredaktør, Sosiale medier, Institutt for teoretisk astrofysikk, Forskningsformidling, Pressekontakt
Doeland, Elin Martine Rådgiver +47 22844655 90913903 e.m.doeland@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt
Eidberg, Mathias H. Kommunikasjonsansvarlig 22850307 40222579 (mob) m.h.eidberg@teologi.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Markedsføring, Studentrekruttering, Medieovervåkning, Alumnus, Forskningsformidling
Eldholm, Marit Seniorrådgiver +47 91543266 (mob) marit.eldholm@sv.uio.no Forskningsstøtte, EU, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Elgvin, Johannes Seksjonsleder +47-92260799 (mob) johannes.elgvin@sv.uio.no Ledelse, Forskning, Kommunikasjon
Elliott, Inger-Lise Reang Avdelingsleder +47 22840851 +47 92620002 liserea@ifi.uio.no Administration Manager, SIRIUS SFI, Arrangement, HMS, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Innkjøp, Kontrakter
Elvebakk, Nadia Karoline Ledelseskonsulent (+47) 22 85 60 91 n.k.elvebakk@iln.uio.no toa, kontrakter, gjester, lederstøtte, kommunikasjon, nyansatte, kontorkabal, arrangementer, valg, referat, forskerboliger, oppnevninger, onboarding, fellesbestillinger, ferieoppfølging, HMS
Engblad, Erik Rådgiver +4799010787 erik.engblad@sv.uio.no Forskningsformidling, Nettpublisering, Pressekontakt, Kommunikasjon
Engelsen, Thea Cecilie Seniorrådgiver +47 22850505 91009941 t.c.engelsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Eriksen, Ine Fotograf +47-23072583 ine.eriksen@medisin.uio.no Foto, Grafisk design, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv
Falkum, Ingrid Lossius Førsteamanuensis +47 22844838 +4791307237 (mob) i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Feltham, Andrew Kontorsjef +47 22858936 +47 90520426 andrew.feltham@stk.uio.no Administrativ ledelse, Rekruttering, Strategi, Forskningsadministrasjon, Personvern, Kommunikasjon, Økonomi
Foss, Øystein Avdelingsingeniør +47 22855533 +47-405 49 006 oystein.foss@kjemi.uio.no Laboratoriearbeid, Formidling, Kommunikasjon, Drift, Samfunnskontakt
Frøjd, Elise Koppang Seniorrådgiver 93441464 e.k.frojd@admin.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Samfunnskontakt, Oslo Peace Days, Domus Bibliotheca, Universitetsplassen
Garbo, Gro Lien Seniorrådgiver kommunikasjon 22856718 95210539 (mob) g.l.garbo@sv.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Grette, Anne Guro Nesteby Konsulent +47 22850328 a.g.n.grette@teologi.uio.no Infosenter, Kommunikasjon
Gylvik, Malin Aurbakken Seniorrådgiver +4741641449 m.a.gylvik@admin.uio.no markedsføring, Rekruttering, sosiale medier, Kommunikasjon, Digitale medier
Hals, Christoffer Redmund Seniorrådgiver +47 456 65 996 c.r.hals@mn.uio.no Forskningskommunikasjon, Kommunikasjon, Arrangementer, Formidling
Halstensgaard , Cecilie Stipendiat 45156310 (mob) 45156310 c.d.halstensgaard@iln.uio.no Tekstvitenskap, Klarspråk, Sakprosa, Kommunikasjon
Heesch, Christina Bergstad Seniorrådgiver +47 22851140 +47 92456870 (mob) c.b.heesch@medisin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Rekruttering, Pressekontakt, Nettpublisering, Sosiale medier, Prosjektledelse
Heie, Magnus Rådgiver +47 22844850 97605224 magnus.heie@ils.uio.no ProTed, Nettpublisering, Kommunikasjon, Nettpublisering, nettredaktør
Helleve, Torstein Rådgiver +47 22856819 +47-41107439 torstein.helleve@farmasi.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Hillestad, Åsne Rambøl Fotograf 23072820 a.r.hillestad@medisin.uio.no Foto, Fotografering, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildebehandling, Bildearkiv
Hirsti, Linn Katrine Hovedbibliotekar +47 41414766 (mob) l.k.hirsti@ub.uio.no Arrangementer, Kommunikasjon, Sosiale medier
Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-91368921 (mob) b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Holhjem, Marte Seniorrådgiver 98434007 marte.holhjem@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Horgmo, Øystein Fotografmester +47-23072820 +47-95296090 (mob) oystein.horgmo@medisin.uio.no Foto, Grafisk design, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv
Huglen Revheim, Hanna Rådgjevar +47 93205690 h.h.revheim@norden.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering
Høstmark, Cecilie Bakken Rådgiver 97640361 c.b.hostmark@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Sosiale medier, Mediekontakt, medieovervåkning
Iacorossi, Michela Stipendiat michela.iacorossi@iln.uio.no Sosiale medier, Kommunikasjon, Arrangementer
Jahr, Ellen Evju Seniorkonsulent +47 22855404 +47 46056582 e.e.jahr@hf.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Foto
Jahren, Egil Stabell Seniorrådgiver +47 22850047 +47 97977122 (mob) e.s.jahren@jus.uio.no Kommunikasjon, sosiale medier, personvern, Nettredaktør
Johansen, Grethe Thrane Kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap 90993110 (mob) g.t.johansen@lifescience.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Arrangementer
Jørgensen, Ingeborg Kang Rådgiver +47 40046123 (mob) i.k.jorgensen@admin.uio.no Kommunikasjon, nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Nettpublisering, Eiendomsavdelingen
Jørgensen, Johanne Cecilie Høyem Avdelingsleder +47 22844174 j.c.h.jorgensen@hf.uio.no Kommunikasjon, Studiewebredaktør, Studentrekruttering, Statistikk, Analyse, Studieadministrasjon.
Kildahl, Anine Therese Rådgiver a.t.kildahl@medisin.uio.no Kommunikasjon, selvmordsforebygging
Kildal, Charlotte Lilleby Forsknings- og kommunikasjonsrådgiver +47-22858820 +47-99782069 (mob) charlotte.kildal@sum.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Forskerstøtte, Nettredaktør, Pressekontakt
Kjekshus, Gyda Seniorrådgiver +47 22840039 +47 41522136 (mob) gyda.kjekshus@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Eiendomskoordinator, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Kleven, Trine Avdelingsleder +47 95940114 (mob) trine.kleven@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Prosjektledelse, Koordinering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Rekruttering, SHE
Kolbjørnsrud, Barbro Seniorrådgiver +47 46410287 (mob) barbro.kolbjornsrud@sv.uio.no Arbeidsliv, Alumni, Karriere, Rekruttering, Kommunikasjon
Koløen, Ingvild Eikrem Rådgiver +47 22854128 i.e.koloen@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Komissarova, Tatsiana Permisjon til 30.04.2022 Kommunikasjon, vortex, nettredaktør, prosjektledelse, strategi, organisasjonsutvikling, samarbeid, erfaring- og kunnskapsdeling, web publisist, sosiale medier
Kreutz, Johnny Grafisk designer 22 85 99 88 91 39 70 36 (mob) 91397036 johnny.kreutz@khm.uio.no Grafisk design, Utstillinger, Kommunikasjon, Grafisk profil, Illustrasjon
Kristiansen, Tea Seniorkonsulent +47 938 68 769 (mob) +47 938 68 769 tea.kristiansen@khm.uio.no Kommunikasjon, sosiale medier, Markedsføring
Kriszat, Karenina Kommunikasjonsleder + 47 41441605 (mob) karenina.kriszat@nhm.uio.no Samfunnskontakt, Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling, strategi, nettpublisering, sosiale medier
Kure, Øivind Professor 91564756 oivind.kure@its.uio.no kommunikasjon, cyber physical systems, internett arkitektur, kommunikasjon i grid, sensorkommunikasjon
Kvaal, Julie Nybakk Rådgiver +47 22844690 j.n.kvaal@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Arrangementer
Lade, Eirin Cathrine Rådgiver +47 22850440 e.c.lade@media.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Lehn, Caroline Førstekonsulent +47 22850346 caroline.lehn@teologi.uio.no Infosenter, Kommunikasjon
Leinebø, Hilde Crone Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier 92690046 (mob) h.c.leinebo@sv.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Foto, digitale medier
Lilleslåtten, Mari Seniorrådgiver +47 22854439 99274535 mari.lilleslatten@hf.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Sosiale medier, Podkast
Lindblom, Anne Charlotte Administrativ leder +47 22844298 +47 47655358 (mob) a.c.lindblom@iln.uio.no sentre for fremragende forskning (SFF), Forskerskole, Mobilitet, masterprogram, Administrasjon, Kommunikasjon
Lunde, Elin Seniorrådgiver elin.lunde@medisin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Lynnebakken, Hilde Rådgiver +47 22856426 +47 48205220 (mob) hilde.lynnebakken@fys.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Forskningsformidling, sosiale medier
Løken, Petter Seksjonssjef +47 22844860 +47 95237474 (mob) petter.loken@hf.uio.no Kommunikasjon
Lørdahl, Anita Pedersen Seniorkonsulent +47 22844069 a.p.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Formidling, Svartjenester
Marthinsen, Therese Seniorrådgiver 93020031 therese.marthinsen@sv.uio.no Web, Sosiale medier, Nettredaktør, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Melteig, Elina Journalist og forskningsformidler 905 61 361 (mob) 90561361 elina.melteig@kjemi.uio.no Media, Pressekontakt, Nettsider, Sosiale medier, SMN, Kommunikasjon
Michelsen Ekroll, Eva Leder kommunikasjon og samfunnskontakt +47 975 38 447 (mob) e.m.ekroll@dscience.uio.no Kommunikasjon
Midtlid, Marie Ringsby Seniorkonsulent +47 22850325 m.r.midtlid@teologi.uio.no Kommunikasjon, Studentrekruttering, Forskningsformidling, Infosenter, Arrangementer
Milde, Svein Harald Seniorrådgiver +47 22845103 91777591 s.h.milde@sv.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Internkommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Mjørlund, Lise Paulsrud Avdelingsleder +47 22845668 +47 90252584 (mob) l.p.mjorlund@sv.uio.no Kommunikasjon, Ledelse
Myre, Steinar Hafto Seksjonssjef +47 22850032 +47 92415962 (mob) s.h.myre@jus.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Nettpublisering, Sosiale medier
Mørk, Eva-Charlotte Hovedbibliotekar +47 45397182 (mob) e.c.mork@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet, Kommunikasjon, Arrangementer, Samlinger
Neuhaus, Elisabeth Maria Seniorkonsulent +47 22844237 +47 98635585 (mob) e.m.neuhaus@iln.uio.no Forskningsadministrasjon, Kommunikasjon, Arrangementer, Sentre for fremragende forskning (SFF), Årsrapport, Rapportering, INTPART, Lederstøtte
Nicolaysen, Anne Avdelingsleder +39 06 5839 1006 anne.nicolaysen@roma.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Rapportering, HMS, Kommunikasjon
Nissen, Christian Krefting Overingeniør +47 48139501 (mob) c.k.nissen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Bilde, Lyd, AV-tjenester, Video
Nygaard, Ida Maria Dahr Rådgiver 47390001 i.m.d.nygaard@khm.uio.no HMS, Kommunikasjon, Kompetanseutvikling, Eiendomskoordinator, Beredskapskoordinator
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47 22850132 +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Sosiale medier, Pressekontakt
Paalgard, Ellen Munden Kommunikasjonsrådgiver 99 58 93 34 (mob) e.m.paalgard@nhm.uio.no Klimahuset, Kommunikasjon, nettpublisering, sosiale medier
Pollen, Birgitte Grydeland Avdelingsleder 228550019 b.g.pollen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, Forskerutdanning, Kommunikasjon, Prosjektledelse, internasjonalisering
Raknes, Sunniva Carmel Tillson Rådgiver 48463795 s.c.t.raknes@uv.uio.no sosiale medier, Kommunikasjon, markedsføring
Ravnå, Magnus Olav Nyaas Konsulent 90823937 moravnaa@student.sv.uio.no administration, Kommunikasjon, Nettpublisering
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47 22845302 siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Seim, Runhild Seniorrådgiver +47 22844210 95936942 runhild.seim@ub.uio.no Bibliotek, Formidling, Arrangementer, Kommunikasjon, Sosiale medier, Utstillinger
Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47 22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, LAMU, HMS
Smestad, Trine Seniorrådgiver +47 22858112 +47 932 66 453 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Stensrud, Lin Rådgiver +47 99723644 (mob) lin.stensrud@link.uio.no rådgivning, fotografering, kommunikasjon, webpublisist, vortex
Strøm, Cathrine Kommunikasjonsrådgiver +47 228 44304 +47 48 10 92 00 (mob) cathrine.strom@kjemi.uio.no Kommunikasjon, Rekruttering, Nettredaktør, Sosiale medier, Arrangementer
Strømnes, Stefan Vincent Førstekonsulent 92610112 s.v.stromnes@uv.uio.no sosiale medier, markedsføring, Kommunikasjon
Stølan, Linn Kristin Seksjonssjef +47 22858056 +47 40605005 l.k.stolan@uv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ekstern finansiering, Kommunikasjon
Svennevig, Jan Professor II +47 22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet
Thorsen, Sibel Rådgiver +47 453 92 553 (mob) sibel.thorsen@nhm.uio.no Lederstøtte, Administrasjon, Koordinering, Partssamarbeid, Arbeidsmiljø, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Kommunikasjon
Thorsen, Thor Seniorrådgiver +47 22856654 +47 41223956 (mob) 41223956 thor.thorsen@geo.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Etter- og videreutdanning
Thune, Eyrun Rådgiver +47 97430011 (mob) eyrun.thune@astro.uio.no Kommunikasjon, Nettsider, Sosiale medier, Nettredaktør
Tjoflot, Gunn Kristin Seniorrådgiver +47 22856662 g.k.tjoflot@geo.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Pressekontakt, Web
Todal, Elisabeth Høgset Seniorrådgiver +47 90081079 (mob) e.h.todal@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen, Nettpublisering
Torheim, Norunn K. Kommunikasjonsrådgiver – Veksthuset for livsvitenskap +47 971 58 537 (mob) n.k.torheim@lifesciencegrowthhouse.uio.no Kommunikasjon, Innovasjon
Ulfsrud, Gunnhild Rådgiver +47 22856818 gunnhild.ulfsrud@iln.uio.no Lederstøtte, Senter for Ibsen senteret, SIS-rådet, kommunikasjon, WorkPlan, TOA, ARK, nyansatte, gjester, administrative rutiner, onboarding
Vatn, Arne Seniorkonsulent +47 22844291 arne.vatn@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering
Verngård, Emma Charlotte Solheim Rådgiver +47 45213363 e.c.s.verngard@nchr.uio.no Administrasjon, Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Vigestad, Kyrre Rådgiver +47 22855279 kyrre.vigestad@medisin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Nettredaktør, Nettstatistikk
Wammer, Mari Parelius Rådgiver 48039450 m.p.wammer@khm.uio.no Kommunikasjon, sosiale medier, Markedsføring
Wilberg, Helene Seniorrådgiver +47 22857647 helene.wilberg@hf.uio.no Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Samfunnskontakt
Young, Anna Seniorkonsulent anna.young@stk.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Sosiale medier, Cristin, Leganto, Bestillinger
Øverby, Kari Seniorrådgiver +47 22858159 +47 45917839 (mob) kari.overby@odont.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettredaktør, Medieovervåkning, Sosiale medier
Øybø, Julie Seksjonssjef +47-90562109 (mob) j.b.oybo@mn.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt