Nettsider med emneord «komparativ rett»

Publisert 20. okt. 2016 13:20

Daniel Arnesson undersöker i sitt doktorandprojekt utvecklingen av marknader för förnybar energi certifikat (REC) i Sydafrika, Indien och Europa med fokus på genomförandet av dessa marknader i Sverige och Norge (känd som garantier för ursprungs- och elcertifikatmarknader i två nordiska länder).

Publisert 5. juni 2015 13:11
Publisert 29. sep. 2014 13:51
Publisert 4. juli 2014 11:23
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 12. nov. 2010 14:41

Av Stein Evju

Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 14. mars 2008 11:41