Nettsider med emneord «krig og konflikt»

Publisert 10. sep. 2019 14:42
Publisert 5. aug. 2019 12:53
Publisert 19. sep. 2017 08:28
Publisert 13. mai 2016 13:31

Anna Andersson undersøker i sitt phd-prosjekt de folkerettslige regler som styr statlige aktørers bruk av vold under væpnet konflikt, med fokus på tiltak for å opprettholde lov og orden. Hun er svensk og beskriver her prosjektet på sitt morsmål. Prosjektets hovedside er på  engelsk. 

Publisert 18. sep. 2015 10:41