Nettsider med emneord «kriminalomsorg»

Publisert 22. sep. 2020 13:20
Publisert 9. mars 2011 15:14

Kriminalomsorgen har ansvaret for å legge til rette for at innsatte får et aktivitetstilbud på dagtid, det være seg arbeid, opplæring, program eller andre tiltak (jfr stgjfl §18 ).

Publisert 9. mars 2011 14:56

Utdrag fra en uttalelse fra KROM – Norsk forening for kriminalreform, i samband med den kommende stortingsmeldingen om kriminalomsorg.

Publisert 9. mars 2011 14:06

Min oppgave i kveld er å si noe om noen hovedperspektiver i ”kriminalomsorgsmeldingen”. Legg merke til at jeg skal snakke om noen hovedperspektiver.

Publisert 9. mars 2011 13:50

Innledningsvis er det grunn til å registrere at rettshjelp ikke er tema i St.meld. 37 (2007-2008)

Publisert 7. mars 2011 15:56

I TV” 2s ”Tabloid” torsdag 19. oktober ble straffene for vold, voldtekt og annen alvorlig kriminalitet diskutert.

Publisert 7. mars 2011 15:21

Lørdag 2. februar 08 våknet vi til en – for kriminalister, rettssosiologer og kriminologer – sensasjonell kronikk i Aftenposten. Under tittelen ”Fangers personvern brytes”, fortalte seniorrådgiver i Datatilsynet Cecilie L.B. Rønnevik om et tilsyn som Datatilsynet hadde foretatt på Ila fengsel, forvarings og sikringsanstalt. 

Publisert 25. feb. 2011 14:42

Forvaring er Norges mest alvorlige straff. Den er en av de nye særreaksjonene som skal brukes mot de farligste forbryterne, og er plassert ved siden av tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg.