Nettsider med emneord «kultur»

Publisert 28. jan. 2013 13:36

Tilliten vi finner i den norske befolkningen er en større ressurs enn oljen. Det er all mulig grunn til å verne om denne tilliten som en kulturskatt. Men til forskjell fra andre skatter er tillit som sosial egenskap et kulturprodukt med uavklart opprinnelse. Å ta vare på tilliten krever mer politisk varsomhet og besinnelse enn det de såkalte kulturkjemperne utviser og argumenter for.