Nettsider med emneord «kystsoneforvaltning»

Publisert 11. sep. 2020 13:58

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder.

Vi zoomer denne lunsjen i vårt digitale møterom.

Anne Brit Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om vannrammedirektivet og fiskeoppdrett.

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge

Publisert 8. nov. 2017 15:20

HUSK påmelding innen onsdag 17. kl 12:00

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

Publisert 8. nov. 2017 15:17

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

Publisert 9. mars 2017 15:34

Innledning ved Lise Marie Sundsbø, student ved UiO/ studentstipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt

Publisert 7. mars 2017 16:12

Dette forskingsprosjektet undersøkjer rammevilkåra for ei heilskapleg forvalting av areal og ressursar i kystsona på tvers av sektorar og styresmaktsnivå.

Publisert 30. aug. 2016 11:18

På dette seminaret vil fleire tema presenterast, frå opprydningtiltak i Arktis til kystsoneforvalting. På seminaret bidreg både faste vitskapleg tilsette og vitskaplege assistentar.