Nettsider med emneord «leverandørkjeder»

Publisert 1. sep. 2020 17:34

omhandler forholdet mellom investorer og vertsstat i internasjonal rett. Fagområdet er ikke begrenset til energi- og ressurssektorene, men ettersom aktiviteten i slike sektorer ofte er kjennetegnet av større, internasjonale investeringer er det et område av særlig betydning for vårt forskningsfelt.

Publisert 1. mars 2016 20:00

SMART-prosjektet løp fra 2016 til 2020. Det er nå over, men arbeidet fortsetter i regi av Selskapsrettsgruppen. SMART analyserte hva som hindrer og hva som fremmer markedsaktørenes bidrag til bærekraft, definert som å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Vennligst se SMARTs nettside for mer informasjon om prosjektet.