Personer med emneord «mat»

Navn Telefon E-post Emneord
Banik, Dan Professor and Director of the Oslo SDG Initiative +47-22858735 +47-93696583 (mob) dan.banik@sum.uio.no Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Afrika, Bistand, Kina
Hansen, Arve Forsker +47 22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Kjøtforbruk og kjøtreduksjon, Vietnam, Asia, Mat, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Jakobsen, Jostein Postdoktor +47 22858805 jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser
Lien, Marianne Elisabeth Professor +47 22855733 +47 93208395 (mob) m.e.lien@sai.uio.no Forbruk, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia
Lykke (Karen Lykke Syse), Karen V. Professor +47 22858949 k.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 (mob) +4791710778 nefissan@sai.uio.no Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil
Nordrum, Solfrid Ingriddatter Stipendiat s.i.nordrum@sum.uio.no antropologi, Natur og kultur, pandemi, Mat, Norge, Latin-Amerika, Forvaltning av naturressurser
Rakopoulos, Theodoros Førsteamanuensis +47 22855875 +47 93026562 theodoros.rakopoulos@sai.uio.no Økonomisk antropologi, politisk antropologi, mafia/antimafia, arbeid, solidaritet, mat, aktivisme, stillhet og prat, likhet, nøysomhet
Vedeler, Marianne Professor +47 22859569 98654089 marianne.vedeler@khm.uio.no Arkeologi, middelalder, vikingtid, Klær og tekstiler, mat, smykker, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap