Nettsider med emneord «miljø og klima»

Publisert 10. sep. 2019 14:42
Publisert 27. nov. 2018 15:45

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Bildet kan inneholde: vindturbin, vind farm, vindmølle, vind, felt.
Publisert 26. okt. 2017 11:23

Hvordan kan en omlegging av energisystemet (økt vindkraftproduksjon) sikres på en bærekraftig måte ved å minimere miljøpåvirkninger?