Nettsider med emneord «miljø og klima»

Publisert 10. sep. 2019 14:42
Publisert 27. nov. 2018 15:45

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Publisert 27. nov. 2018 13:42

Studie viser at ekspertens  rolle i politiske prosesser kan bidra vesentlig til fortgang i arbeidet med å få igjennom nye globale avtaler.  

Bildet kan inneholde: vindturbin, vind farm, vindmølle, vind, felt.
Publisert 26. okt. 2017 11:23

Hvordan kan en omlegging av energisystemet (økt vindkraftproduksjon) sikres på en bærekraftig måte ved å minimere miljøpåvirkninger?  

Publisert 20. okt. 2016 13:20

Daniel Arnesson undersöker i sitt doktorandprojekt utvecklingen av marknader för förnybar energi certifikat (REC) i Sydafrika, Indien och Europa med fokus på genomförandet av dessa marknader i Sverige och Norge (känd som garantier för ursprungs- och elcertifikatmarknader i två nordiska länder).

Publisert 29. sep. 2014 13:51