Nettsider med emneord «mospa»

Publisert 5. jan. 2018 14:02

Arktis er et stort og sårbart område, og skipstrafikken i Arktis er økende. Det er derfor viktig at beredskapen ved akutt oljeforurensning er høy.

Professor Alla Pozdnakova leder arbeidet ved Nordisk institutt for sjørett i forbindelse med oljevernberedskap i Arktis.

Publisert 5. jan. 2018 15:54

The Arctic is a large and vulnerable area, and the number of ships in the Arctic is increasing. It is therefore important that the emergency preparedness for acute oil pollution is high.

Professor All Pozdnakova heads the work of the Nordic Institute of Maritime Law in connection with oil spill preparedness in the Arctic.