Nettsider med emneord «naturessurs»

Publisert 8. juni 2012 14:19

Forskningsområdet naturressursrett omfatter nasjonale og internasjonale rettsregler for forvaltningen av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre bærekraftig forvaltning, bruk og vern av natur- og miljøverdier.