Nettsider med emneord «naturessursrett»

Steiner i stri elv
Publisert 8. juni 2012 14:19

Forskningsområdet naturressursrett omfatter nasjonale og internasjonale rettsregler for forvaltningen av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre bærekraftig forvaltning, bruk og vern av natur- og miljøverdier.