Nettsider med emneord «naturressursrett»

Publisert 27. mai 2019 13:37
Publisert 23. mai 2019 09:25

Innledning ved Terese Smith Ulseth og Martin Eiebakke

Publisert 14. mai 2019 18:12

Innledning ved professor Henrik Bjørnebye og advokatfullmektig Pauline Helle

 

Publisert 9. mai 2019 13:11

Vitenskapelig assistent Anne Lodding Gabrielsen innleder

Publisert 6. mai 2019 13:11

Åpen lunsj, hvor vi tar utgangspunkt i årsrapporten for 2018 og diskuterer gruppens aktiviteter fremover.

 

Publisert 23. apr. 2019 12:14

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

Publisert 1. apr. 2019 15:31

Tema: Jordskifte

Innledere: Sølve Bærug, Øystein Bjerva, Geir Stenseth og Per Kåre Sky (program kommer)

 

Publisert 29. mars 2019 16:44

Vitenskapelig assistent Kelly Solem-Young innleder

Publisert 29. mars 2019 12:49

The seminar will be a roundtable discussion subsequent to introductions by Eleonore Maitre-Ekern and Hanna Ahlström (tbc).

Please register here before June 18th, as there will be a light lunch.

 

Publisert 5. mars 2019 14:54

Vitenskapelig assistent Elling Vincent Disen Succarat innleder

Publisert 4. mars 2019 16:03

Professor emeritus Hans Chr. Bugge innleder

Publisert 26. feb. 2019 16:24

Er du interessert i rammevilkårene for forvaltning av areal og ressurser i kystsonen, på tvers av sektorer og styringsnivåer?

Da er dette stillingen for deg!

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra høsten 2019.

Stillingen kan søkes av studenter som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er 7. mars 2019

Publisert 25. feb. 2019 13:31

Prosjektets tittel er: "Mot ei framtid for utmarksbeitet - om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder".

Prosjektet vil identifisere "beste praksis" og skissere gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda våre på og foreslå konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnader. 

Publisert 14. feb. 2019 13:23

Trude Myklebust innleder om NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Innledningen etterfølges av noen refleksjoner ved Ivar Alvik

 

Publisert 24. jan. 2019 12:52
Publisert 8. jan. 2019 12:41

Vitenskapelig assistent Sondre Nilsen Rødevand presenterer sin mastergradsavhandling