Nettsider med emneord «overvåking»

Publisert 17. mars 2011 10:34

Det felles informasjonssystemet/registeret for politisamarbeid i Schengen-området (Schengen informasjonssystem, SIS) kommer nå i oppdatert utgave15. Med nye, forbedrete muligheter kan imidlertid nye problemer følge. Av og til kan fire små ord kunne tenkes å få store konsekvenser.

Publisert 9. mars 2011 16:31

Det meste om datalagringsdirektivet er sikkert kjent for kommisjonen. Jeg skal etter hvert i fremstillingen legge vekt på sosiologiske og verdimessige momenter som kanskje er mindre kjent. Innenfor rammen av tiden som er til rådighet, kan jeg bare få nevnt noen få momenter.

Publisert 9. mars 2011 13:37

Onsdag 26. september 2007 holdt sjefen for Politiets Overvåkingstjeneste (PST), Jørn Holme, foredrag i Muslimsk Studentsamfunn. Bakgrunnen var en tydeligvis utbredt oppfatning blant muslimske studenter at de hyppig blir overvåket av PST, for eksempel ved telefonavlytting.

Publisert 9. mars 2011 11:02

Det skulle avgjøres om borettslaget skulle gå over til en ny TV tilbyder, eller beholde den gamle. 

Publisert 7. mars 2011 15:16

Det såkalte ”datalagringsdirektivet” er vedtatt i EU. Direktivet ble sendt ut 3. februar 2006. Det implementeres nå, og står antakelig foran implementering i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen.  

Publisert 25. feb. 2011 15:46

Tänk dig att var gång du ska ringa ett mobilsamtal, skicka ett sms, mail, chatta eller på annat sätt kommunicera på nätet, så dyker det upp en kontrollant som noterar vem du kontaktar, var du befinner dig samt när du ringer. Detsamma när du mottar samtal eller elektroniska meddelanden. Alla dessa uppgifter sparas sedan mellan 6 månader till 2 år. Låter det absurt? Möjligen, men det är detta som blir kontentan när EU:s datalagringsdirektiv ska träda i kraft i mars.