Personer med emneord «podcast»

Navn Telefon E-post Emneord
Backer, Dag Senioringeniør +47-22857854 +47-97114521 (mob) dag.backer@ub.uio.no Arrangementer, konferanser, arrangementsstøtte, AV‐tjenester, konserter, produksjon, webcast, podcast
Bronken, Erlend Fungerende studiekonsulent for antikk kultur og klassiske språk, studiekonsulent for fleksibel læring 228 57751 97 63 18 37 (mob) erlend.bronken@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Brukerstøtte Fronter, Fusk, Urkund, Podcast, Tilrettelegging, E-bøker, E-læring, Universell utforming, Digitale læringsressurser
Cosmes-Cuesta, Julian Universitetslektor +47-22856772 julian.cosmes-cuesta@ilos.uio.no Podcast, Spansk, Spansk grammatikk, Spansk språk