Nettsider med emneord «rammevilkår»

Publisert 27. sep. 2018 14:43

Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett.