Nettsider med emneord «ressurser»

Publisert 7. mars 2017 16:12

Dette forskingsprosjektet undersøkjer rammevilkåra for ei heilskapleg forvalting av areal og ressursar i kystsona på tvers av sektorar og styresmaktsnivå.