Nettsider med emneord «restrukturering av gjeld»

Publisert 20. sep. 2017 16:05

Når et insolvent selskap tas under konkursbehandling, gir konkurs- og dekningsloven klare regler for hvordan virksomheten skal avvikles og for hvordan verdiene som finnes i selskapet skal fordeles mellom selskapets fordringshavere. Så lenge plikten for selskapets styre til å begjære oppbud ikke har inntruffet, er det derimot et helt annet rom for å finne løsninger på selskapets økonomiske problemer.