Nettsider med emneord «rettssikkerhet»

Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, tilpasning, ungdom, begivenhet.
Publisert 20. nov. 2019 14:37

Seminaret vil illustrere psykologien bak innhenting av pålitelig informasjon fra et intervjuobjekt, og diskutere hvordan etterforskningsintervju (Investigative interviewing) kan forebygge bruk av tortur, inhuman og nedverdigende behandling under avhør.

Publisert 2. des. 2013 16:20

Isolasjon er et meget sterkt maktmiddel, men benyttes likevel både rutinemessig og ofte i skandinaviske fengsler. Skandinavisk isolasjonsnettverk vil bidra til økt kunnskap og et kritisk fokus på den omfattende bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler og problemene denne medfører.

Publisert 9. mars 2011 14:34

I Aftenposten fredag 5. oktober kunne vi lese en uttalelse som Stine Sofie-stiftelsen med etterlatte har sendt til justisminister Knut Storberget. Formålet deres med uttalelsen var å få departementet til å trekke anken til Oslo tingretts dom vedrørende pårørendes rett til å klage på vedtak truffet av kriminalomsorgen.