Nettsider med emneord «rettsteori»

Publisert 1. mars 2016 20:00

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) er opptatt av en bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk, innenfor planetens tålegrenser. Hvorfor fortsetter vi, kunnskap til tross, i et ikke-bærekraftig spor, der mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn undergraves?

Publisert 13. des. 2013 10:59
Publisert 27. mars 2008 09:57
Publisert 26. mars 2008 09:20
Publisert 14. mars 2008 09:40