Nettsider med emneord «rettsteori»

Publisert 1. mars 2016 20:00

SMART-prosjektet løp fra 2016 til 2020. Det er nå over, men arbeidet fortsetter i regi av Selskapsrettsgruppen. SMART analyserte hva som hindrer og hva som fremmer markedsaktørenes bidrag til bærekraft, definert som å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Vennligst se SMARTs nettside for mer informasjon om prosjektet.

Publisert 13. des. 2013 10:59
Publisert 27. mars 2008 09:57
Publisert 26. mars 2008 09:20
Publisert 14. mars 2008 09:40