Nettsider med emneord «shipping»

Bildet kan inneholde: kart, verden, font, elektrisk blå, bildel.
Publisert 22. des. 2021 14:40

Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til Det 29. Nordiske Sjørettsseminar, som i år holdes i Reykjavik på Island.

PÅMELDING innen onsdag 22. juni     

Publisert 20. sep. 2017 16:05

Når et insolvent selskap tas under konkursbehandling, gir konkurs- og dekningsloven klare regler for hvordan virksomheten skal avvikles og for hvordan verdiene som finnes i selskapet skal fordeles mellom selskapets fordringshavere. Så lenge plikten for selskapets styre til å begjære oppbud ikke har inntruffet, er det derimot et helt annet rom for å finne løsninger på selskapets økonomiske problemer.

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Publisert 12. nov. 2009 14:34