Nettsider med emneord «sosial kontroll»

Publisert 9. mars 2011 11:30

Through smoke dreams From smoke rings That old feeling returns Can't believe that we are through (From Smoke dreams by John Klenner/Lloyd Shaffer/Ted Steele)

Publisert 9. mars 2011 11:13

Bruken av straff i det norske samfunn øker, som i flere samfunn det er naturlig å sammenligne oss med. Etter tendenser til reduksjon i bruken av fengsel i 1970-årene, har fangetallene siden 1980-tallet pekt en vei; oppover.

Publisert 9. mars 2011 11:02

Det skulle avgjøres om borettslaget skulle gå over til en ny TV tilbyder, eller beholde den gamle. 

Publisert 7. mars 2011 15:37

Forrige uke var preget av Ari Behns navn. Mange reagerer negativt på Behns fremtoning, men spørsmålet er om ikke fenomenet Ari Behn kan illustrere et viktig trekk ved de nordiske samfunn, vi tåler ikke så godt folk som tar for mye psykologisk plass. 

Publisert 10. nov. 2008 14:47