Nettsider med emneord «straffenivå»

Publisert 17. mars 2011 10:37

Rusmidler sees som problem. I vårt samfunn er det stor enighet om det. Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres. Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres.  Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres.

Publisert 17. mars 2011 10:16

Jurydebatten raser videre – på nytt. Ingen kriminalpolitisk debatt har gått så mange ganger gjennom alle de tre siste hundreårene. Sist høst startet det hele med et utspill fra Riksadvokaten. Han ville bli kvitt juryen for å få flere domfellelser i voldtektssaker. Senere har det vært en rekke debattinnlegg i avisene og i tidsskrifter. Se bl.a. Tidsskrift for strafferett nr. 3/2008 og 4/2008, samt Lov og Rett nr. 2-2009.

Publisert 9. mars 2011 11:28

Folks oppfatning av straff, hvor strengt det bør straffes, har gjennom tidene vært et stort spørsmål, både politisk, rettsfilosofisk og rettssosiologisk.

Publisert 9. mars 2011 11:18

Kriminalpolitisk sett har de siste ukene vært preget av oppgjør. I NOKAS-saken har vi fått lagmannsrettens endelige dom over skyldspørsmålene og straffutmåling, samtidig som vi har kunnet bevitne forpostfektningene før ankesaken om det siste Munch-tyveriet.

Publisert 7. mars 2011 15:51

Hvis vi skal tro mediene, utløste noen motbydelige voldssaker i forrige uke et folkelig opprør mot det lave straffenivået i Norge. 

Publisert 25. feb. 2011 16:13
Publisert 25. feb. 2011 14:21

I Aftenposten sitt A-magasin fredag 5. januar kunne ein finne eit intervju med Nils Christie, i anledning det nært føreståande KROM-seminaret. Det er altså 37. gong Norsk forening for kriminalreform møtest til symposium. Hovudtema for konferansen er ”Hvor går straffene i Norge”?  

Publisert 25. feb. 2011 13:23

Vi er vant til å se på domstolenes uavhengighet som et selvfølgelig og umistelig gode. Det er en av pilarene, noe av det selve samfunnsordningen hviler på. 

Publisert 14. okt. 2010 14:06

Verknaden av ulike straffereaksjonar, menneskerettar, samt reglar om etterforsking og handtering av straffesaker i rettsapparatet, er forskingsområde hjå oss.