Nettsider med emneord «straffens begrunnelser»

Publisert 9. mars 2011 14:06

Min oppgave i kveld er å si noe om noen hovedperspektiver i ”kriminalomsorgsmeldingen”. Legg merke til at jeg skal snakke om noen hovedperspektiver.

Publisert 9. mars 2011 13:12

I Aftenposten 21.03.07 la justisminister Knut Storberget opp til debatt om bruk av straff som justispolitisk virkemiddel.