Personer med emneord «sykefravær»

Navn Telefon E-post Emneord
Evensen, Trine Bedriftssykepleier +47-22858890 +47-46743399 (mob) trine.evensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Arbeidshelse, Rus/AKAN, Målrettede helseundersøkelser
Fløisand, Annicken Bedriftsfysioterapeut +47-22858892 +47-45212811 (mob) annicken.floisand@admin.uio.no Ergonomi, Sykefravær, Byggesaker, Trening i arbeidstiden, Bedriftshelsetjeneste
Gjøsund, Hilde-Regine Seniorkonsulent +47-22856219 h.r.gjosund@admin.uio.no Sykefravær, NAV-refusjoner
Hagelund, Anniken Professor +47-22858470 anniken.hagelund@sosgeo.uio.no sykefravær, Sosiologi, Makt-identitet-politikk, Velferdsstat, Internasjonal migrasjon
Hoaas, Målfrid Kontorsjef +47-22844428 +47-91581132 (mob) malfrid.hoaas@imv.uio.no Administrativ ledelse, Arbeidsavtaler, Ansettelser, Forskningstermin, Personalledelse, Sykefravær, Økonomistyring
Lie, Anna-Lena Bedriftslege +47-22858879 m.a.l.lie@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Sykefravær
Lunde-Brevig, Ingebjørg Førstekonsulent +47-22856168 ingebjorg.lunde-brevig@admin.uio.no Sykefravær, Kontorstøtte, Postmottak, Innkjøp
Mollø-Christensen, Inger Kristine Seniorrådgiver +47-22858895 +47-45513010 (mob) i.k.mollo-christensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Sykefravær
Nordby, Marianne Avdelingsleder +47-22856233 +47-91690769 (mob) marianne.nordby@admin.uio.no Ledelse, Sykefravær, Foreldrepermisjon, NAV-refusjoner
Opheim, Per Ask Førstekonsulent +47-22856228 p.a.opheim@admin.uio.no NAV-refusjoner, Sykefravær
Sandvik, Aina Seniorkonsulent +47-22841038 aina.sandvik@admin.uio.no Sykefravær, Langtidssyk, Rådgivning, NAV-refusjoner
Tellnes, Gunnar Professor +47-22850618 +47-90971297 (mob) gunnar.tellnes@medisin.uio.no Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin
Trofimova, Svetlana Rådgiver +47-22859226 svetlana.trofimova@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Arbeidsrett, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser, Sykefravær, Permisjon
Westin, Benedicte C Psykologspesialist +47-22858896 +47-97774492 (mob) b.c.westin@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Sykefravær