Nettsider med emneord «utdanningsrett»

Publisert 1. apr. 2019 13:33
Publisert 27. jan. 2017 13:22

Det juridiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo ser det som sitt nasjonale ansvar å sørge for en kompetanseheving i utdanningsrett.

Publisert 7. nov. 2011 10:13

- Avhandlingen min handler om hva den oppvoksende generasjon i Norge skal lære om det samiske folk. Med utgangspunkt i Barnekonvensjonen viser avhandlingen at det er svært langt mellom liv og lov hva angår det barn skal lære. Undervisningen i Norge er mangelfull, både kunnskapsmessig og holdningsmessig.  

Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:36