Nettsider med emneord «utslipp»

Publisert 23. aug. 2018 13:58

Nordisk institutt for sjørett har nylig blitt med som partner i prosjektet Elegancy. Prosjektet inngår i instituttets portefølje innen forskning på miljøvennlig energi.

Publisert 11. nov. 2017 20:35

Var det tekniske feil ved rømningsveien da du skulle evakuere? Har noen skadet seg grunnet manglende vedlikehold av bygg eller utstyr? Alle uønskede hendelser og avvik skal meldes ifra om.