English

Administrasjonsseksjonen (ADSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Domus Academica
0162 OSLO
Telefon +47-22859500
Stedkode 120011