English version of this page

Administrasjonsseksjonen (ADSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859500
Stedkode 120011