English version of this page

Administrasjonsseksjonen (ADSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859500
Stedkode 120011

Ansatte

Listen inneholder 13 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Arnesen, Gørill Rådgiver 22859346 gorill.arnesen@jus.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Gjerstad, Marianne Avdelingsleder +47 22856606 marianne.gjerstad@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering
Graver, Jenny Seniorrådgiver +47 22842051 jenny.graver@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Haakstad, Eirik assisterende fakultetsdirektør (fung.) 22859331 22859331 (mob) 22859331 eirik.haakstad@jus.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, HR-system, Valg, Fakultetsstyret
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47 22859349 +47 93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no Eiendomskoordinator, HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Sikkerhet, Post, Flytting, Parkering, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat, Feriestiftelsen, Hytter, Hvaler
Martenson, Siri Seniorkonsulent +47 22850013 siri.martenson@jus.uio.no
Mellgren, Embla Mandt Larsen Student e.m.l.mellgren@student.jus.uio.no
Mobråthen, Andreas Seniorkonsulent +47 22850016 andreas.mobrathen@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett, UiOs priser
Paulsen, Katrine Hoel Seniorkonsulent +47 22859523 k.h.paulsen@jus.uio.no
Rørlien, Randi Seniorrådgiver +47 22851980 randi.rorlien@jus.uio.no
Tosoni, Luca Student +39327922947 (mob) luca.tosoni@jus.uio.no
Tømmereek, Gro Seniorkonsulent +47 22859841 +47 98656755 gro.tommereek@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering.