English version of this page

IT-seksjonen (ITSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859845
Stedkode 120012

Ansatte

Listen inneholder 20 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Benum, Olav Sekretær +47 22850010 olav.benum@student.jus.uio.no
Bø, Kristine Aarsvoll Sekretær k.a.bo@jus.uio.no
Frantzen, Kjetil Kjørholt Senioringeniør +47 22859444 +47 95041429 (mob) k.k.frantzen@jus.uio.no
Habib, Rukhsana Sekretær rukhsana.habib@jus.uio.no
Johansen, Vilde Bergan Sekretær v.b.johansen@jus.uio.no
Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47 22850143 mahaindran.mahadevan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Miland Vold, Henrik Sekretær h.m.vold@jus.uio.no
Mosdøl, Lavrans Sekretær lavrans.mosdol@jus.uio.no
Nilsen, Andre Senioringeniør +47 22859722 andre.nilsen@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Olsen, Marita Sjøvaag Sekretær masolse@jus.uio.no
Pedersen, Odd Erik Senioringeniør +47 22850014 +47 99223220 (mob) o.e.pedersen@jus.uio.no AV-tjenester, IT i undervisning
Rosvoll, Tor Inge Seksjonssjef +47 22850015 +47 99223219 (mob) t.i.rosvoll@jus.uio.no
Rydland, Simon Sekretær simon.rydland@jus.uio.no
Røising, Isabella Victoria Inocencio Camargo Lope Sekretær i.v.i.c.l.roising@student.jus.uio.no
Tolleshaug, Terje Overingeniør +47 40553371 +47 40553371 (mob) terje.tolleshaug@jus.uio.no AV-tjenester, IT i undervisning, IT-tjenester, Hybrid undervisning
Urtegård, Silje Klock Sekretær s.k.urtegard@jus.uio.no
Vogelsang, Frode Overingeniør +47 22850025 +47 45277089 (mob) frode.vogelsang@jus.uio.no
Wang, Ying Sekretær ying.wang@jus.uio.no
Wollan, Øystein Overingeniør +47 22842023 +47 46636140 (mob) oystein.wollan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Studentmaskiner, IT-kontakt studentorganisasjoner
Wulff, Sophia Susanne Traub Sekretær s.s.t.wulff@jus.uio.no