English

IT-seksjonen (ITSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 OSLO
Telefon +47 22850001
Stedkode 120012

Ansatte

Listen inneholder 22 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aubert, Eline Sekretær +47 40464684 (mob) eline.aubert@jus.uio.no
Bergersen, Teodor Sekretær teodor.bergersen@student.jus.uio.no
Bøe, Cecilie Røtvold Sekretær c.r.boe@jus.uio.no
Chang, Clara Sekretær +47 90075433 clara.chang@jus.uio.no
Eriksen, Charlotte Tuven Sekretær c.t.eriksen@student.jus.uio.no
Foldnes, Michelle Marques Sekretær m.m.foldnes@jus.uio.no
Frantzen, Kjetil K. Overingeniør +47 22859444 +47 95041429 (mob) k.k.frantzen@jus.uio.no
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47 22859349 +47 93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Eiendomskoordinator, Sikkerhet, Politianmeldelser, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat, Smittevern, Korona, Covid-19
Holmstad, Harald Sekretær +47 97614291 (mob) harald.holmstad@jus.uio.no
Leren, Caroline Sekretær caroline.leren@student.jus.uio.no
Lockert, Ingvild Ladegård Sekretær i.l.lockert@student.jus.uio.no
Løfors, Kjersti Konstanse Sekretær +47 48603509 (mob) k.k.lofors@student.jus.uio.no
Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47 22850143 +47 90030269 (mob) mahaindran.mahadevan@jus.uio.no
Nilsen, Andre Overingeniør +47 22859722 andre.nilsen@jus.uio.no
Pedersen, Odd Erik Senioringeniør +47 22850014 +47 99223220 (mob) o.e.pedersen@jus.uio.no AV-tjenester
Rosvoll, Tor Inge Seksjonssjef +47 22850015 +47 99223219 (mob) t.i.rosvoll@jus.uio.no
Skjerve, Ellen Holt Sekretær e.h.skjerve@student.jus.uio.no
Vogelsang, Frode Overingeniør +47 22850025 +47 45277089 (mob) frode.vogelsang@jus.uio.no
Wollan, Øystein Overingeniør +47 22842023 +47 46636140 (mob) oystein.wollan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Studentmaskiner, IT-kontakt studentorganisasjoner
Wulff, Sophia Susanne Traub Sekretær +47 22850010 s.s.t.wulff@student.jus.uio.no
Ødegården, Håkon Ness Sekretær h.n.odegarden@jus.uio.no
Østerby, Ingvild Sekretær ingvild.osterby@jus.uio.no