English

IT-seksjonen (ITSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse St. Olavs plass 5
3. etg.
0165 OSLO
Telefon +47-22850001
Stedkode 120012

Ansatte

Listen inneholder 20 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aubert, Eline Sekretær 0047 40464684 (mob) eline.aubert@student.jus.uio.no
Bøe, Cecilie Røtvold Sekretær c.r.boe@jus.uio.no
Chang, Clara Sekretær 004790075433 clara.chang@student.jus.uio.no
Foldnes, Michelle Marques Sekretær m.m.foldnes@jus.uio.no
Foldøy, Ørjan Sekretær orjan.foldoy@jus.uio.no
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47-22859349 +47-93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no
Holmstad, Harald Sekretær +47-97614291 (mob) harald.holmstad@jus.uio.no
Høydal, Ingeborg Breistein Sekretær i.b.hoydal@student.jus.uio.no
Johnsen, Benjamin Stokke Sekretær benjamsj@student.jus.uio.no
Løfors, Kjersti Konstanse Sekretær 0047 48603509 (mob) k.k.lofors@student.jus.uio.no
Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47-22850143 +47-90030269 (mob) mahaindran.mahadevan@jus.uio.no
Pedersen, Odd Erik Senioringeniør +47-22850014 +47-99223220 (mob) o.e.pedersen@jus.uio.no
Rama, Isa Sekretær +47-92893718 (mob) isa.rama@jus.uio.no
Rosvoll, Tor Inge Seksjonssjef +47-22850015 +47-99223219 (mob) t.i.rosvoll@jus.uio.no
Vangen Solheim, Emil Sekretær e.v.solheim@jus.uio.no
Vogelsang, Frode Overingeniør +47-22850025 +47-45277089 (mob) frode.vogelsang@jus.uio.no
Wiker, Fredrik Sekretær +47-22850010 fredrik.wiker@jus.uio.no
Wollan, Øystein Overingeniør 22842023 46636140 (mob) oystein.wollan@jus.uio.no
Ødegården, Håkon Ness Sekretær h.n.odegarden@jus.uio.no
Østerby, Ingvild Sekretær ingvild.osterby@jus.uio.no