English version of this page

Økonomiseksjonen (ØSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859300
Stedkode 120013