English version of this page

Seksjon for studiekvalitet (STUDKVAL)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859300
Stedkode 120014

Ansatte

Listen inneholder 36 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aarrestad, Alexander Schmidt Rådgiver +47 22859853 a.s.aarrestad@jus.uio.no studieveiledning, forkunnskapskrav, tilrettelegging, studiestart, plagiat, formelle feil, si-fra, Veiledning
Allvin, Annica Doktorgradsstipendiat +47 40471529 annica.allvin@phs.no kriminologi, sosiologi, prevention, crime, criminology
Bertheau Solem, Nicholas Student n.b.solem@student.jus.uio.no
Bugge, Hans Christian +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no
Bull, Kirsti Strøm +47 22859341 k.s.bull@jus.uio.no
Eide, Erling Arne Magnus +47 22859736 e.a.m.eide@jus.uio.no
Ekern, Stener Emeritus +47 22842005 stener.ekern@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Politisk og juridisk antropologi, Kulturelt mangfold, Sør- og Mellomamerika, Urfolk
Emilie, Storli Student storli.emilie@jus.uio.no
Ericson, Ingvild Schiøll Student i.s.ericson@student.jus.uio.no
Evensen, Tobias Rade Student tobiarev@student.jus.uio.no
Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett, Pant, Konkurs, Tvangsfullbyrdelse, Vassdragsrett, Odelsrett, Allmenningsrett, Avdeling for sjørett
Garvik, Berit Seniorkonsulent +47 22859315 berit.garvik@jus.uio.no Masteroppgaver
Halvorsen, Vidar Ola +47 22850107 v.o.halvorsen@jus.uio.no
Hambro, Peter Edward p.e.hambro@jus.uio.no
Hellestveit, Cecilie Universitetslektor cecilie.hellestveit@jus.uio.no
Jansen, Arild Johan +47 22850075 arildj@jus.uio.no
Konlan, Kanboiyib Seniorkonsulent 22 85 93 47 kanboiyib.konlan@jus.uio.no
Kvalø, Kirsten Kolstad Ekstern stipendiat k.k.kvalo@jus.uio.no
Larsen, Ingrid Wang Student i.w.larsen@jus.uio.no
Leiss, Johann Ruben Førsteamanuensis II +47 22859619 00447824654 j.r.leiss@jus.uio.no Internasjonal rett, Komparativ rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Internasjonal privatrett, Konstitusjonell rett, Europarett, Menneskerettigheter
Lindholm, Tore +47 22842013 tore.lindholm@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Moldal, Ann Kristin Rådgiver 22859873 a.k.moldal@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Valgemner, Vitnemål
Nadheim, Morten Smedal Universitetslektor +47 22859293 +47 99480913 m.s.nadheim@jus.uio.no
Nisja, Ola Øverseth Student o.o.nisja@jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no Ledelse
Raae Vinge, Heidi Seniorkonsulent +47 22859854 h.r.vinge@jus.uio.no Studieadministrasjon, Studiekonsulent, Undervisningsplanlegging, Eksamen, Tilrettelegging, Sensur
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no Utveksling, Mottak av studenter, Erasmus+, Studieadminstrasjon
Sandbukt, Ingeborg Jenssen Student i.j.sandbukt@student.jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Seniorrådgiver +47 22859855 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Storberget, Anne Student anne.storberget@student.jus.uio.no
Stridbeck, Ulf Professor emeritus +47 22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Sunde, Nina Student nina.sunde@student.jus.uio.no
Syse, Aslak +47 22859484 aslak.syse@jus.uio.no
Tvenge, Anne Margit Rådgiver 22859803 a.m.tvenge@jus.uio.no