English

Kommunikasjonsseksjonen (KSJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica 6.etg
0164 OSLO
Telefon +47 22859300
Stedkode 120015