English version of this page

Kommunikasjonsseksjonen (KSJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica 6.etg
0164 Oslo
Stedkode 120015