English version of this page

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859840
Stedkode 120040

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aarbakke, Asle asle.aarbakke@jus.uio.no
Aarnes, Fredrik Nikolai Undvp u/gdkj.ped.utd f.n.aarnes@student.jus.uio.no
Aas, Maria Bergram Universitetslektor m.b.aas@jus.uio.no
Aasbø, Live Fagkonsulent live.aasbo@student.jus.uio.no
Aass, Per Julius Fagkonsulent p.j.aass@student.jus.uio.no
Abbas, Maryam Førstesekretær maryam.abbas@student.jus.uio.no
Alvern, Rakel Gåra Fagkonsulent r.g.alvern@student.jus.uio.no
Andersen, Lisa Haug Fagkonsulent lisahan@student.jus.uio.no Bibliotek
Andersen, Vibeke Førstekonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Baardseth, Mads Fredrik Universitetslektor m.f.baardseth@student.jus.uio.no
Bach, Filip Møller Undvp u/gdkj.ped.utd f.m.bach@student.jus.uio.no
Bakke, Joachim Smebøle Fagkonsulent j.s.bakke@student.jus.uio.no
Barr, Camilla Universitetslektor camilla.barr@jus.uio.no
Baste, Øystein Flø Fagkonsulent o.f.baste@student.jus.uio.no
Baumann, Anton Universitetslektor anton.baumann@jus.uio.no
Bech, Eva Fredrikke Fagkonsulent e.f.bech@student.jus.uio.no
Berge, Beate Kathrine Student b.k.berge@jus.uio.no
Berger, Kristin Charlotte Fagkonsulent kcberger@student.iln.uio.no
Bergsjø, Håkon hakon.bergsjo@jus.uio.no
Bergstrøm, Nora Fagkonsulent nora.bergstrom@student.jus.uio.no
Bertelsen, Sander Bøe Fagkonsulent s.b.bertelsen@student.jus.uio.no
Biørnstad, Marie Konsulent marie.biornstad@student.jus.uio.no
Bjørkavåg, Eirik Skrinde Fagkonsulent e.s.bjorkavag@student.jus.uio.no
Bjørneboe, Simen Fagkonsulent simen.bjorneboe@student.jus.uio.no
Bjørnstad, Stine Undvp u/gdkj.ped.utd stine.bjornstad@student.jus.uio.no
Bondestad, Maria Kongsli Student m.k.bondestad@student.jus.uio.no
Borge, Rolf Henning r.h.borge@jus.uio.no
Brun, Fredrik Roald Undvp u/gdkj.ped.utd f.r.brun@student.jus.uio.no
Bruzelius, Karin Maria +47 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Brænde, Ole Stribolt Fagkonsulent o.s.brande@student.jus.uio.no
Bull, Hans Jacob +47 22859751 +47 92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Bydal, Knut Olav Universitetslektor k.o.bydal@jus.uio.no
Byrkjedal, Mona mona.byrkjedal@jus.uio.no
Bårdsen, Louise Marøy l.m.bardsen@student.jus.uio.no
Bø, Alf Andreas Universitetslektor a.a.bo@jus.uio.no
Cameron, Andreas Alexander Berger Fagkonsulent a.a.b.cameron@student.jus.uio.no
Chernykh, Yuliya +47 22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Dalby, Ingeborg Førstekonsulent +47 22850117 ingeborg.dalby@jus.uio.no
Dijke, Anne Sophie van Fagkonsulent a.s.van.dijke@student.jus.uio.no
Dyrstad, Kari Malene Jørgensen Vit. assistent +47 22859360 k.m.j.dyrstad@jus.uio.no
Efjestad, Jon Sverdrup Universitetslektor j.s.efjestad@jus.uio.no
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Emberland, Marius Kjelstrup Universitetslektor +47 22859535 +47 48400210 (mob) m.k.emberland@jus.uio.no
Erichsen, Andreas Undvp u/gdkj.ped.utd andreas.erichsen@student.jus.uio.no
Erlendsdottir, Eva Yasmin Fagkonsulent e.y.erlendsdottir@student.jus.uio.no
Fashkhami, Shahin Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett shahin.fashkhami@jus.uio.no
Fjell, Åsmund Kjos a.k.fjell@jus.uio.no
Foldøy, Ørjan Undvp u/gdkj.ped.utd orjan.foldoy@jus.uio.no
Funnemark, Sjur Fagkonsulent sjur.funnemark@student.jus.uio.no
Gabor, Savvas Julian Johnstad Student s.j.j.gabor@student.jus.uio.no
Gabrielsen, Liv Inger Gjone Student +47 22859486 l.i.g.gabrielsen@student.jus.uio.no
Gagnat, Gro Fagkonsulent gro.gagnat@student.jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil j.k.gauslaa@jus.uio.no
Geving, Jon Fagkonsulent jon.geving@student.jus.uio.no
Granrud, Thomas Kristoffer Universitetslektor t.k.granrud@jus.uio.no
Greaves, Rosa Universitetslektor +447860108195 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no
Grippo, Indianna Teresa Lind Undvp u/gdkj.ped.utd i.t.l.grippo@student.jus.uio.no
Gukild, Martin Fagkonsulent martin.gukild@student.jus.uio.no
Gusland, Christian Bredvei Fagkonsulent c.b.gusland@student.jus.uio.no
Haaland, Susanne Oliver Fagkonsulent s.o.haaland@student.jus.uio.no
Hagen, Emma Eline e.e.hagen@student.jus.uio.no
Hagen, Marthe Universitetslektor marthe.hagen@medisin.uio.no
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47 22859856 +47 90091170 (mob) maria.haldeaki@jus.uio.no
Hallin, Peder Fridtjov Grennes Fagkonsulent p.f.g.hallin@student.jus.uio.no
Hansteen, Maria maria.hansteen@student.jus.uio.no
Hartmann, Robin robin.hartmann@student.jus.uio.no
Hartveit, Sveinung Liland Konsulent s.l.hartveit@student.jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Hayes, Hanna Linnestad Fagkonsulent h.l.hayes@student.jus.uio.no
Helgesen, Hans Martin Fagkonsulent h.m.helgesen@student.jus.uio.no
Hellebust, Marion Førstekonsulent marion.hellebust@jus.uio.no
Hellestveit, Cecilie Universitetslektor cecilie.hellestveit@jus.uio.no
Henie-Dragland, Aurora Constanse Fagkonsulent a.c.henie-dragland@student.jus.uio.no
Hoftun, Olaug Student olaug.hoftun@student.jus.uio.no
Holen, Mads mads.holen@jus.uio.no
Holt Kleivane, Fredrikke Førstekonsulent +47 22850021 f.h.kleivane@jus.uio.no Infosenter, Studieinformasjon
Hossain, Ishtiaq Imon Førstesekretær i.i.hossain@student.jus.uio.no
Hvidsand, Lars Henrik Arvid l.h.a.hvidsand@student.jus.uio.no
Håhjemsvik, Therese Eriksen t.e.hahjemsvik@student.jus.uio.no
Hødnebø, Anne-Lene Åvangen Universitetslektor a.l.a.hodnebo@jus.uio.no
Høgetveit, Eline Undvp u/gdkj.ped.utd eline.hogetveit@student.jus.uio.no
Ingvaldsen, Halvor Hegna Førstekonsulent h.h.ingvaldsen@jus.uio.no Kriminologi, Politi, Polisiær virksomhet, Studieadministrasjon
Jakobsen, oskar Fagkonsulent oskar.jakobsen@student.jus.uio.no
Jensen, Håvard Severinsen Fagkonsulent h.s.jensen@student.jus.uio.no
Johansen, Siri Blomseth Fagkonsulent s.b.johansen@student.jus.uio.no
Johnsen, Jon Thorvald +47 22859424 +47 41471847 (mob) j.t.johnsen@jus.uio.no
Jostad, Lasse Hansen Universitetslektor l.h.jostad@jus.uio.no
Junusova, Tamila Borisovna Fagkonsulent t.b.junusova@student.jus.uio.no
Kaur, Kanwarjot Fagkonsulent kanwarjot.kaur@student.jus.uio.no
Khan, Maryam Universitetslektor maryam.khan@jus.uio.no
Khan, Noorelahi Fagkonsulent noorelahi.khan@student.jus.uio.no Bibliotek
Kihle, Ståle stale.kihle@jus.uio.no
Kjeldseth, Julie Johanne Magnussen Universitetslektor j.j.m.kjeldseth@jus.uio.no
Kjensli, Stian Filip Oldertrøen Fagkonsulent s.f.o.kjensli@student.jus.uio.no
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Kolshus, Kamilla Halvorsdatter Universitetslektor k.h.kolshus@jus.uio.no
Kornstad, Sondre Fagkonsulent sondre.kornstad@student.jus.uio.no
Kullerud, Karen Sofie Fagkonsulent k.s.kullerud@student.jus.uio.no
Kvamsås, Helge Flø Universitetslektor h.f.kvamsas@jus.uio.no
Kåring, Vilde Student vilde.karing@student.jus.uio.no
Ladehoff, Pauline Fagkonsulent pauline.ladehoff@student.jus.uio.no
Landsverk, Anna Cervera Fagkonsulent a.c.landsverk@jus.uio.no
Larsgaard, Jørgen Fagkonsulent jorgen.larsgaard@student.jus.uio.no
Levernæs, John-Harald Stillesby Student j.h.s.levernas@student.jus.uio.no
Lindholm, Tore Professor emeritus +47 22842013 +47 45021737 (mob) tore.lindholm@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet
Lindrup, Helge Universitetslektor helge.lindrup@jus.uio.no
Lockert, Ingvild Ladegård Sekretær i.l.lockert@student.jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no I permisjon
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Lyshaugen, Frode Seksjonssjef +47 22845778 92 65 15 66 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Løvberg, Fredrik Student fredrik.lovberg@student.jus.uio.no
Løvold, Vibeke Irene Universitetslektor v.i.lovold@jus.uio.no
Magnusson, Henrik henrik.magnusson@jus.uio.no
Malt, Gert-Fredrik +47 22850078 g.f.malt@jus.uio.no
Martin, Adrian Cyril Trømborg Fagkonsulent a.c.t.martin@student.jus.uio.no
Martinsen, Julie Fagkonsulent julie.martinsen@student.jus.uio.no
Mathimaran, Sarujan sarujan.mathimaran@student.jus.uio.no
Matre, Hanna Førstesekretær hanna.matre@student.jus.uio.no
Mediås, Ola Granhus +4791580550 (mob) o.g.medias@jus.uio.no
Melhus, Julie Seriana Førstesekretær j.s.melhus@student.jus.uio.no
Moen, Tore Fagkonsulent tore.moen@student.jus.uio.no
Mortensen, Solveig Helene Undvp u/gdkj.ped.utd s.h.mortensen@student.jus.uio.no
Myrvold-Torsnes, Siv Universitetslektor siv.myrvold-torsnes@jus.uio.no
Mæland, Eivor Daae Seniorkonsulent +47 22859309 e.d.maland@jus.uio.no
Nauen, Thale Mogstad Fagkonsulent t.m.nauen@student.jus.uio.no
Nesvik, Marie Universitetslektor +47 22859298 marie.nesvik@jus.uio.no
Nicholson, Joanna Universitetslektor +47 22842069 joanna.nicholson@nchr.uio.no
Nilssen, Narve Fagkonsulent narve.nilssen@jus.uio.no
Nissen, Bror Formo Fagkonsulent b.f.nissen@student.jus.uio.no
Nordby, Marius Gulbranson Universitetslektor m.g.nordby@jus.uio.no
Nossum, Jenni Maria Student j.m.nossum@student.jus.uio.no
Novovic, Milos +47 22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Nyhus, Ivar Gullbrand Universitetslektor i.g.nyhus@student.jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Oppheim, Emilie Goldhahn e.g.oppheim@student.jus.uio.no
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no
Palmberg, Andrea Student andrea.palmberg@student.jus.uio.no
Pettersen, Malene Skjold Universitetslektor m.s.pettersen@student.jus.uio.no
Pettersen, Markus Aarskog Universitetslektor markusap@jus.uio.no
Qian, Vivi Victoria Undvp u/gdkj.ped.utd v.v.qian@student.jus.uio.no
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no
Reinholdt-Østbye, Heidi Universitetslektor heidi.reinholdt-ostbye@jus.uio.no
Rennemo, Nora Fagkonsulent nora.rennemo@student.jus.uio.no
Rhodén, Hermann Undvp u/gdkj.ped.utd hermann.rhoden@student.jus.uio.no
Rognes, Linn Elise Solberg Førstesekretær l.e.s.rognes@student.jus.uio.no
Runde, Sverre Undvp u/gdkj.ped.utd sverre.runde@student.jus.uio.no
Rundfloen, Emma Maria Friederika Fagkonsulent e.m.f.rundfloen@student.jus.uio.no
Rødin, Josefine Holmedahl Fagkonsulent j.h.rodin@student.jus.uio.no
Rødin, Pernille Holmedahl p.h.rodin@jus.uio.no
Rønning, Thomas Student thomas.ronning@jus.uio.no
Sand, Andreas Universitetslektor andreas.sand@jus.uio.no
Sande, Knut André Fagkonsulent k.a.sande@student.jus.uio.no
Saxegaard, Juni Synnøve Universitetslektor j.s.saxegaard@student.jus.uio.no
Schwemer, Sebastian Felix Førsteamanuensis II +47 sebasfsc@jus.uio.no Rettsinformatikk
Sevaldsen, Vegard Magnus Fagkonsulent v.m.sevaldsen@student.jus.uio.no
Sigmond, Herman Iversen Fagkonsulent h.i.sigmond@student.jus.uio.no
Simensen, Mina Kathrine Walen Fagkonsulent m.k.w.simensen@student.jus.uio.no
Singert, Caroline Krog Fagkonsulent c.k.singert@student.jus.uio.no
Sirohi, Nishant Førstesekretær nishant.sirohi@jus.uio.no
Skaar, Tonje Undvp u/gdkj.ped.utd tonje.skaar@student.jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Skotnes, Dina Fagkonsulent dinasj@student.ikos.uio.no
Skåre, Johanne Kolstad Universitetslektor j.k.skare@student.jus.uio.no
Spiteri, Lavrans Tveito Universitetslektor l.t.spiteri@jus.uio.no
Sriragulan, Daksha Universitetslektor +4747337342 (mob) daksha.sriragulan@jus.uio.no
Stenberg, Morten Hvaal Rådgiver +47 22856086 m.h.stenberg@jus.uio.no Canvas, TP
Stokstad, Sigrid Førsteamanuensis +47 22859445 sigrid.stokstad@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Sund, Hallvard Fagkonsulent hallvard.sund@student.jus.uio.no
Sunde, Hans Myhre Universitetslektor h.m.sunde@jus.uio.no
Sørensen, Robin Fanio Fagkonsulent r.f.sorensen@student.jus.uio.no
Terum, Vilde Wiik Fagkonsulent v.w.terum@student.jus.uio.no
Thorstensen, Mathea Fagkonsulent mathea.thorstensen@student.jus.uio.no
Tobiassen, Tomas Midttun Stipendiat t.m.tobiassen@jus.uio.no
Torseth, Even Fagkonsulent even.torseth@student.jus.uio.no
Tveit, Melissa Jakobsen Fagkonsulent m.j.tveit@student.jus.uio.no
Tykvenko, Sofie Mæland Undvp u/gdkj.ped.utd s.m.tykvenko@student.jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47 95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Vaglum, Ener Søberg Fagkonsulent e.s.vaglum@student.jus.uio.no
Valland, Tatanya Claudine Bianca Ducran t.c.b.d.valland@jus.uio.no
Vegheim, Oskar Universitetslektor +47 94206050 (mob) oskar.vegheim@jus.uio.no
Wajahit, Bisma Fagkonsulent bisma.wajahit@student.jus.uio.no
Wannerstedt, Marcus Vardeberg Universitetslektor m.v.wannerstedt@jus.uio.no
Werenskjold, Kari Kiperberg Fagkonsulent k.k.werenskjold@jus.uio.no
Westbye, Anders Førstekonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Wilberg, Kristin Emilie Student k.e.wilberg@student.jus.uio.no
Winberg, Julie Student julie.winberg@student.jus.uio.no
Witzø, Even Røssing Fagkonsulent e.r.witzo@student.jus.uio.no
Wulff, Sophia Susanne Traub +47 22850010 s.s.t.wulff@jus.uio.no
Zimmer, Frederik Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no
Ødegård, Camilla camilla.odegard@student.jus.uio.no
Østenstad, Madeleine Vitenskapelig assistent 46633355 (mob) madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no