English

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 OSLO
Telefon +47 22859840
Stedkode 120040

Ansatte

Listen inneholder 47 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aarbakke, Asle Universitetslektor asle.aarbakke@jus.uio.no
Abbas, Maryam Førstesekretær maryam.abbas@student.jus.uio.no
Ahmad, Jamal Sajid Førstesekretær j.s.ahmad@student.jus.uio.no
Berge, Beate Kathrine Vitenskapelig assistent b.k.berge@student.jus.uio.no
Ekholt, Ina Marie Undvp u/gdkj.ped.utd i.m.ekholt@student.jus.uio.no
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Engan, Vilde Sinding Førstesekretær v.s.engan@student.jus.uio.no
Foldøy, Ørjan Sekretær orjan.foldoy@jus.uio.no
Foshaugen, Marina Hiller Førstekonsulent +47 22850117 m.h.foshaugen@jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil j.k.gauslaa@jus.uio.no
Grøndahl, Kristoffer Universitetslektor guttorkg@student.matnat.uio.no
Hagen, Marthe Rådgiver marthe.hagen@medisin.uio.no
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47 22859856 +47 90091170 (mob) maria.haldeaki@jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no
Holt Kleivane, Fredrikke Førstekonsulent 22850021 f.h.kleivane@jus.uio.no infosenter
Hustad, River +47 92438215 (mob) river.hustad@nchr.uio.no Menneskerettigheter
Ingvaldsen, Camilla Førstesekretær +47 22859776 camilmin@student.sv.uio.no
Jahnsen, Synnøve Økland s.o.jahnsen@jus.uio.no
Jünge, Lisa-Mari Moen Sekretær l.m.m.junge@student.jus.uio.no
Kammler, Karl Jakob Førstesekretær k.j.kammler@student.jus.uio.no
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Kravik, Andreas M. a.m.kravik@student.jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Mobilitet, Internasjonalisering, Utveksling
Lothe, Arne Førstesekretær arne.lothe@jus.uio.no
Lyshaugen, Frode Avdelingsleder +47 22845778 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Matre, Hanna Førstesekretær hanna.matre@student.jus.uio.no
Melhus, Julie Seriana Førstesekretær j.s.melhus@student.jus.uio.no
Moen, Olav Haugen Universitetslektor o.h.moen@jus.uio.no
Myrvold-Torsnes, Siv Universitetslektor siv.myrvold-torsnes@jus.uio.no
Mæland, Eivor Daae Førstekonsulent +47 22859309 e.d.maland@jus.uio.no
Novovic, Milos Forsker +47 22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Nygaard, Marie Lohnås Førstesekretær m.l.nygaard@student.jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Seniorkonsulent +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no
Padmanabhan, Nina nina.padmanabhan@jus.uio.no
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no
Rognes, Linn Elise Solberg Førstesekretær l.e.s.rognes@student.jus.uio.no
Runde, Sverre Vitenskapelig assistent 480 45 822 (mob) sverre.runde@student.jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Steen Slåttå , Kristin Avdelingsleder +47 22859861 k.s.slatta@jus.uio.no Eksamen, Emner, Vitnemål, Studieplaner, Regelverk, kvalitetssystem
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47 95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Westbye, Anders Førstekonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Wulff, Sophia Susanne Traub Undvp u/gdkj.ped.utd +47 22850010 s.s.t.wulff@student.jus.uio.no
de Brisis, Katarina k.de.brisis@jus.uio.no
Årstein, Live Førstesekretær live.arstein@student.jus.uio.no