English

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 OSLO
Telefon +47 22859840
Stedkode 120040

Ansatte

Listen inneholder 95 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aarbakke, Asle asle.aarbakke@jus.uio.no
Aarnes, Fredrik Nikolai Undvp u/gdkj.ped.utd f.n.aarnes@student.jus.uio.no
Aasen, Hanna Hågensen Undvp u/gdkj.ped.utd h.h.aasen@student.jus.uio.no
Aaserød, Arild Universitetslektor arild.aaserod@jus.uio.no
Abbas, Maryam Førstesekretær maryam.abbas@student.jus.uio.no
Alvik, Åsmund Universitetslektor asmund.alvik@jus.uio.no
Andersen, Sverre Ingram s.i.andersen@jus.uio.no
Andersen, Vibeke Førstekonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Bach, Filip Møller Undvp u/gdkj.ped.utd f.m.bach@student.jus.uio.no
Bech, Eva Undvp u/gdkj.ped.utd eva.bech@student.jus.uio.no
Bjelland, Kaija Universitetslektor kaija.bjelland@jus.uio.no
Bjørnstad, Stine Undvp u/gdkj.ped.utd stine.bjornstad@student.jus.uio.no
Borlaug, Thorbjørn August Kringlebotn Student t.a.k.borlaug@jus.uio.no
Brun, Fredrik Roald Undvp u/gdkj.ped.utd f.r.brun@student.jus.uio.no
Bø, Alf Andreas Universitetslektor a.a.bo@jus.uio.no
Dalby, Ingeborg Førstekonsulent +47 22850117 ingeborg.dalby@jus.uio.no
Dyrstad, Kari Malene Jørgensen Førstekonsulent +47 22859360 k.m.j.dyrstad@jus.uio.no
Efjestad, Jon Sverdrup Universitetslektor j.s.efjestad@jus.uio.no
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Ellingsen, Eirik Basmo e.b.ellingsen@jus.uio.no
Elnæs, Julie Hagen Førstekonsulent +47 22850008 j.h.elnas@jus.uio.no
Emberland, Marius Førsteamanuensis +47 22859535 +47 48400210 (mob) marius.emberland@jus.uio.no
Erichsen, Andreas Undvp u/gdkj.ped.utd andreas.erichsen@student.jus.uio.no
Fashkhami, Shahin Undvp u/gdkj.ped.utd shahin.fashkhami@student.jus.uio.no
Fjell, Åsmund Kjos Universitetslektor aasmunkf@student.ilos.uio.no
Foldøy, Ørjan Undvp u/gdkj.ped.utd orjan.foldoy@jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil j.k.gauslaa@jus.uio.no
Greaves, Rosa Universitetslektor +447860108195 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no
Grippo, Indianna Teresa Lind Undvp u/gdkj.ped.utd i.t.l.grippo@student.jus.uio.no
Gukild, Martin Undvp u/gdkj.ped.utd martin.gukild@student.jus.uio.no
Haaland, Susanne Oliver Fagkonsulent s.o.haaland@student.jus.uio.no
Hagen, Marthe Fagkonsulent marthe.hagen@medisin.uio.no
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47 22859856 +47 90091170 (mob) maria.haldeaki@jus.uio.no
Hartmann, Robin Fagkonsulent robin.hartmann@student.jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Helgesen, Hans Martin Fagkonsulent h.m.helgesen@student.jus.uio.no
Holen, Mads Undvp u/gdkj.ped.utd madshol@student.sv.uio.no
Holt Kleivane, Fredrikke Førstekonsulent +47 22850021 f.h.kleivane@jus.uio.no infosenter
Hustad, River +47 92438215 (mob) river.hustad@nchr.uio.no
Høgetveit, Eline Undvp u/gdkj.ped.utd eline.hogetveit@student.jus.uio.no
Jahnsen, Synnøve Økland s.o.jahnsen@jus.uio.no
Jostad, Lasse Hansen Universitetslektor l.h.jostad@jus.uio.no
Khan, Maryam Undvp u/gdkj.ped.utd maryam.khan@jus.uio.no
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Kravik, Andreas M. a.m.kravik@student.jus.uio.no
Kvamsås, Helge Flø Universitetslektor h.f.kvamsas@jus.uio.no
Kåring, Vilde Undvp u/gdkj.ped.utd vilde.karing@student.jus.uio.no
Lange, Kirsten Universitetslektor kirsten.lange@jus.uio.no
Lavik, Daniel Universitetslektor daniel.lavik@jus.uio.no
Lindrup, Helge Universitetslektor helge.lindrup@jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Lyshaugen, Frode Avdelingsleder +47 22845778 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Magnusson, Henrik Universitetslektor henrik.magnusson@jus.uio.no
Mathimaran, Sarujan Undvp u/gdkj.ped.utd sarujan.mathimaran@student.jus.uio.no
Matre, Hanna Førstesekretær hanna.matre@student.jus.uio.no
Medias, Ola Universitetslektor +4791580550 (mob) ola.medias@student.jus.uio.no
Melhus, Julie Seriana Førstesekretær j.s.melhus@student.jus.uio.no
Moen, Olav Haugen Universitetslektor o.h.moen@jus.uio.no
Moen, Tore Undvp u/gdkj.ped.utd tore.moen@student.jus.uio.no
Mortensen, Solveig Helene Undvp u/gdkj.ped.utd s.h.mortensen@student.jus.uio.no
Mæland, Eivor Daae Seniorkonsulent +47 22859309 e.d.maland@jus.uio.no
Nadim, Morten Universitetslektor morten.nadim@jus.uio.no
Novovic, Milos Forsker +47 22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Nyhus, Ivar Gullbrand Universitetslektor i.g.nyhus@student.jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Seniorkonsulent +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no
Padmanabhan, Nina nina.padmanabhan@jus.uio.no
Parveen, Naila Universitetslektor nailap@student.sv.uio.no
Pettersen, Malene Skjold Universitetslektor m.s.pettersen@student.jus.uio.no
Pettersen, Markus Aarskog Universitetslektor markusap@student.jus.uio.no
Qian, Vivi Victoria Undvp u/gdkj.ped.utd v.v.qian@student.jus.uio.no
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no
Rhodén, Hermann Undvp u/gdkj.ped.utd hermann.rhoden@student.jus.uio.no
Rognes, Linn Elise Solberg Førstesekretær l.e.s.rognes@student.jus.uio.no
Runde, Sverre Undvp u/gdkj.ped.utd sverre.runde@student.jus.uio.no
Sand, Andreas Universitetslektor andreas.sand@jus.uio.no
Schwemer, Sebastian Felix Førsteamanuensis II +47 sebasfsc@jus.uio.no Rettsinformatikk
Simensen, Mina Kathrine Walen Fagkonsulent m.k.w.simensen@student.jus.uio.no
Skaar, Tonje Undvp u/gdkj.ped.utd tonje.skaar@student.jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Spiteri, Lavrans Tveito Universitetslektor lavranss@student.sv.uio.no
Stenberg, Morten Hvaal Rådgiver +47 22856086 m.h.stenberg@jus.uio.no Canvas, TP
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Stub, Marius Universitetslektor +47 22859467 marius.stub@jus.uio.no
Støen, Jose-Ignazio Azzari Universitetslektor j.i.a.stoen@student.jus.uio.no
Sørensen, Robin Fanio Undvp u/gdkj.ped.utd r.f.sorensen@student.jus.uio.no
Tobiassen, Tomas Midttun Stipendiat t.m.tobiassen@jus.uio.no
Tykvenko, Sofie Mæland Undvp u/gdkj.ped.utd s.m.tykvenko@student.jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47 95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Valer, Henrik Universitetslektor henrik.valer@jus.uio.no
Wajahit, Bisma Undvp u/gdkj.ped.utd bisma.wajahit@student.jus.uio.no
Westbye, Anders Førstekonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Wulff, Sophia Susanne Traub Sekretær +47 22850010 s.s.t.wulff@jus.uio.no
Ødegård, Camilla Fagkonsulent camilla.odegard@student.jus.uio.no