English

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 OSLO
Telefon +47 22859840
Stedkode 120040

Ansatte

Listen inneholder 104 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aarbakke, Asle asle.aarbakke@jus.uio.no
Aarnes, Fredrik Nikolai Undvp u/gdkj.ped.utd f.n.aarnes@student.jus.uio.no
Aas, Maria Bergram Universitetslektor m.b.aas@jus.uio.no
Abbas, Maryam Førstesekretær maryam.abbas@student.jus.uio.no
Andersen, Lisa Haug Sekretær lisahan@student.jus.uio.no Bibliotek
Andersen, Sverre Ingram s.i.andersen@jus.uio.no
Andersen, Vibeke Førstekonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Bach, Filip Møller Undvp u/gdkj.ped.utd f.m.bach@student.jus.uio.no
Barr, Camilla Universitetslektor camilla.barr@jus.uio.no
Baumann, Anton Universitetslektor anton.baumann@jus.uio.no
Bech, Eva Fagkonsulent eva.bech@student.jus.uio.no
Berger, Kristin Charlotte Fagkonsulent k.c.berger@student.jus.uio.no
Biørnstad, Marie Konsulent marie.biornstad@student.jus.uio.no
Bjørnstad, Stine Undvp u/gdkj.ped.utd stine.bjornstad@student.jus.uio.no
Brun, Fredrik Roald Undvp u/gdkj.ped.utd f.r.brun@student.jus.uio.no
Brænde, Ole Stribolt Fagkonsulent o.s.brande@student.jus.uio.no
Bydal, Knut Olav Universitetslektor k.o.bydal@jus.uio.no
Byrkjedal, Mona Universitetslektor mona.byrkjedal@jus.uio.no
Chernykh, Yuliya Universitetslektor +47 22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Dalby, Ingeborg Førstekonsulent +47 22850117 ingeborg.dalby@jus.uio.no
Dijke, Anne Sophie van Fagkonsulent a.s.van.dijke@student.jus.uio.no
Dyrstad, Kari Malene Jørgensen Førstekonsulent +47 22859360 k.m.j.dyrstad@jus.uio.no
Efjestad, Jon Sverdrup Universitetslektor j.s.efjestad@jus.uio.no
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Ellingsen, Eirik Johan Basmo e.j.b.ellingsen@jus.uio.no
Emberland, Marius Førsteamanuensis +47 22859535 +47 48400210 (mob) marius.emberland@jus.uio.no
Erichsen, Andreas Undvp u/gdkj.ped.utd andreas.erichsen@student.jus.uio.no
Fashkhami, Shahin Undvp u/gdkj.ped.utd shahin.fashkhami@student.jus.uio.no
Fjell, Åsmund Kjos a.k.fjell@jus.uio.no
Foldøy, Ørjan Undvp u/gdkj.ped.utd orjan.foldoy@jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil Universitetslektor j.k.gauslaa@jus.uio.no
Granrud, Thomas Kristoffer Universitetslektor t.k.granrud@student.jus.uio.no
Greaves, Rosa Universitetslektor +447860108195 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no
Grippo, Indianna Teresa Lind Undvp u/gdkj.ped.utd i.t.l.grippo@student.jus.uio.no
Gusland, Christian Bredvei Fagkonsulent c.b.gusland@student.jus.uio.no
Haaland, Susanne Oliver Fagkonsulent s.o.haaland@student.jus.uio.no
Hagen, Marthe Universitetslektor marthe.hagen@medisin.uio.no
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47 22859856 +47 90091170 (mob) maria.haldeaki@jus.uio.no
Hammerstrøm, Svein svein.hammerstrom@jus.uio.no
Hartmann, Robin Fagkonsulent robin.hartmann@student.jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Helgesen, Hans Martin Fagkonsulent h.m.helgesen@student.jus.uio.no
Holen, Mads Undvp u/gdkj.ped.utd madshol@student.sv.uio.no
Holmedahl, Rødin Josefine Fagkonsulent r.j.holmedahl@student.jus.uio.no
Holt Kleivane, Fredrikke Førstekonsulent +47 22850021 f.h.kleivane@jus.uio.no infosenter
Hustad, River +47 92438215 (mob) river.hustad@nchr.uio.no
Håhjemsvik, Therese Eriksen Universitetslektor t.e.hahjemsvik@student.jus.uio.no
Hødnebø, Anne-Lene Åvangen Universitetslektor a.l.a.hodnebo@jus.uio.no
Høgetveit, Eline Undvp u/gdkj.ped.utd eline.hogetveit@student.jus.uio.no
Jahnsen, Synnøve Økland s.o.jahnsen@jus.uio.no
Jostad, Lasse Hansen Universitetslektor l.h.jostad@jus.uio.no
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Kravik, Andreas M. a.m.kravik@student.jus.uio.no
Kvamsås, Helge Flø Universitetslektor h.f.kvamsas@jus.uio.no
Larsgaard, Jørgen Fagkonsulent jorgen.larsgaard@student.jus.uio.no
Lindrup, Helge Universitetslektor helge.lindrup@jus.uio.no
Lockert, Ingvild Ladegård Førstesekretær i.l.lockert@student.jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Lyshaugen, Frode Seksjonssjef +47 22845778 92 65 15 66 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Løvold, Vibeke Universitetslektor vibeke.lovold@jus.uio.no
Magnusson, Henrik Universitetslektor henrik.magnusson@jus.uio.no
Mathimaran, Sarujan Fagkonsulent sarujan.mathimaran@student.jus.uio.no
Matre, Hanna Førstesekretær hanna.matre@student.jus.uio.no
Medias, Ola Universitetslektor +4791580550 (mob) ola.medias@student.jus.uio.no
Melhus, Julie Seriana Førstesekretær j.s.melhus@student.jus.uio.no
Moen, Olav Haugen o.h.moen@jus.uio.no
Mortensen, Solveig Helene Undvp u/gdkj.ped.utd s.h.mortensen@student.jus.uio.no
Mæland, Eivor Daae Seniorkonsulent +47 22859309 e.d.maland@jus.uio.no
Nicholson, Joanna Universitetslektor +47 22842069 joanna.nicholson@nchr.uio.no
Novovic, Milos Forsker +47 22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Nyhus, Ivar Gullbrand Universitetslektor i.g.nyhus@student.jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Oppheim, Emilie Goldhahn Fagkonsulent e.g.oppheim@student.jus.uio.no
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no
Padmanabhan, Nina nina.padmanabhan@jus.uio.no
Pettersen, Malene Skjold Universitetslektor m.s.pettersen@student.jus.uio.no
Qian, Vivi Victoria Undvp u/gdkj.ped.utd v.v.qian@student.jus.uio.no
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no
Reinholdt-Østbye, Heidi Universitetslektor heidi.reinholdt-ostbye@jus.uio.no
Rhodén, Hermann Undvp u/gdkj.ped.utd hermann.rhoden@student.jus.uio.no
Rognes, Linn Elise Solberg Førstesekretær l.e.s.rognes@student.jus.uio.no
Runde, Sverre Undvp u/gdkj.ped.utd sverre.runde@student.jus.uio.no
Rødin, Pernille Holmedahl Universitetslektor p.h.rodin@student.jus.uio.no
Sand, Andreas Universitetslektor andreas.sand@jus.uio.no
Saxegaard, Juni Synnøve Fagkonsulent j.s.saxegaard@student.jus.uio.no
Schwemer, Sebastian Felix Førsteamanuensis II +47 sebasfsc@jus.uio.no Rettsinformatikk
Simensen, Mina Kathrine Walen Fagkonsulent m.k.w.simensen@student.jus.uio.no
Skaar, Tonje Undvp u/gdkj.ped.utd tonje.skaar@student.jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Stenberg, Morten Hvaal Rådgiver +47 22856086 m.h.stenberg@jus.uio.no Canvas, TP
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Sunde, Hans Myhre Universitetslektor h.m.sunde@jus.uio.no
Sørensen, Robin Fanio Fagkonsulent r.f.sorensen@student.jus.uio.no
Tobiassen, Tomas Midttun Stipendiat t.m.tobiassen@jus.uio.no
Tykvenko, Sofie Mæland Undvp u/gdkj.ped.utd s.m.tykvenko@student.jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47 95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Valland, Tatanya Claudine Bianca Ducran Universitetslektor t.c.b.d.valland@jus.uio.no
Wajahit, Bisma Fagkonsulent bisma.wajahit@student.jus.uio.no
Werenskjold, Kari Kiperberg Fagkonsulent k.k.werenskjold@jus.uio.no
Westbye, Anders Førstekonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Wulff, Sophia Susanne Traub Førstesekretær +47 22850010 s.s.t.wulff@jus.uio.no
Ødegård, Camilla Fagkonsulent camilla.odegard@student.jus.uio.no
Østenstad, Madeleine Fagkonsulent madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no