English

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Domus Academica
0162 OSLO
Telefon +47-22859840
Stedkode 120040

Ansatte

Listen inneholder 118 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aarbakke, Asle Universitetslektor asle.aarbakke@jus.uio.no
Aas, Maria B. Universitetslektor m.b.aas@jus.uio.no
Aase, Martin Svendal Undvp u/gdkj.ped.utd m.s.aase@student.jus.uio.no
Aasen, Martin Kloster Universitetslektor m.k.aasen@jus.uio.no
Ahmad, Jamal Sajid Førstesekretær j.s.ahmad@student.jus.uio.no
Almaas, Lillian Rådgiver +47-22859547 lillian.almaas@jus.uio.no
Andersen, Sverre Ingram Universitetslektor s.i.andersen@jus.uio.no
Angelique, Camilla Universitetslektor camilla.angelique@jus.uio.no
Asplin, Live Undvp u/gdkj.ped.utd live.asplin@student.jus.uio.no
Aubert, Eline Vitenskapelig assistent eline.aubert@jus.uio.no
Bakke, Joachim Smebøle Undvp u/gdkj.ped.utd j.s.bakke@student.jus.uio.no
Berge, Beate Kathrine Vitenskapelig assistent b.k.berge@student.jus.uio.no
Berger, Kristin Charlotte Garnaas Undvp u/gdkj.ped.utd k.c.g.berger@student.jus.uio.no
Bhatti, Haroon Undvp u/gdkj.ped.utd haroon.bhatti@student.jus.uio.no
Bjørklund, Andreas Hoel Universitetslektor a.h.bjorklund@student.jus.uio.no
Bjørnstad, Stine Undvp u/gdkj.ped.utd stine.bjornstad@student.jus.uio.no
Blegen, Maja Maria Undvp u/gdkj.ped.utd m.m.blegen@student.jus.uio.no
Boe, Erik Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Bondi, Nicolay Universitetslektor nicolay.bondi@student.jus.uio.no
Borlaug, Thorbjørn August Kringlebotn Undvp u/gdkj.ped.utd t.a.k.borlaug@student.jus.uio.no
Brooks, Michael Universitetslektor michael.brooks@jus.uio.no
Bø, Alf Andreas Universitetslektor a.a.bo@jus.uio.no
Efjestad, Jon Sverdrup Universitetslektor j.s.efjestad@jus.uio.no
Ekholt, Ina Marie Undvp u/gdkj.ped.utd i.m.ekholt@student.jus.uio.no
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Emberland, Marius Universitetslektor +47-22859454 +47-41575950 (mob) marius.emberland@jus.uio.no
Engan, Vilde Sinding Førstesekretær v.s.engan@student.jus.uio.no
Engebretsen, Jonas Undvp u/gdkj.ped.utd jonas.engebretsen@student.jus.uio.no
Fjørtoft, Tore Universitetslektor +47-22859539 tore.fjortoft@jus.uio.no
Fliflet, Arne Universitetslektor arne.fliflet@jus.uio.no
Foldøy, Ørjan Sekretær orjan.foldoy@jus.uio.no
Foshaugen, Marina Hiller Førstekonsulent m.h.foshaugen@jus.uio.no
Fredenborg, Henrikke Undvp u/gdkj.ped.utd henrikke.fredenborg@student.jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil Universitetslektor j.k.gauslaa@jus.uio.no
Grippo, Indianna Teresa Lind Undvp u/gdkj.ped.utd i.t.l.grippo@student.jus.uio.no
Gusland, Christian Bredvei Undvp u/gdkj.ped.utd c.b.gusland@student.jus.uio.no
Haaskjold, Erlend Universitetslektor +47-22859631 erlend.haaskjold@jus.uio.no
Habibija, Admir Undvp u/gdkj.ped.utd admir.habibija@student.jus.uio.no
Hagen, Daniel Undvp u/gdkj.ped.utd danihag@student.jus.uio.no
Hagen, Marthe Rådgiver marthe.hagen@medisin.uio.no
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47-22859856 +47-90091170 (mob) maria.haldeaki@jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Universitetslektor +47-22859534 katrinbh@jus.uio.no
Haugstad, Idunn Undvp u/gdkj.ped.utd idunn.haugstad@student.jus.uio.no
Havn, Anne Melangen Førstelektor a.m.havn@jus.uio.no
Herlofsen, Casper Undvp u/gdkj.ped.utd casper.herlofsen@student.jus.uio.no
Holen, Mads Undvp u/gdkj.ped.utd mads.holen@student.jus.uio.no
Holmstad, Harald Undvp u/gdkj.ped.utd +47-97614291 (mob) harald.holmstad@jus.uio.no
Holt Kleivane, Fredrikke Førstekonsulent 22850021 f.h.kleivane@jus.uio.no infosenter
Hustad, River +47-92438215 (mob) river.hustad@nchr.uio.no
Håhjemsvik, Therese Eriksen Universitetslektor t.e.hahjemsvik@student.jus.uio.no
Høines, Sigurd Undvp u/gdkj.ped.utd sigurd.hoines@student.jus.uio.no
Ingvaldsen, Camilla Førstesekretær +47-22859776 camilmin@student.sv.uio.no
Jahnsen, Synnøve Økland s.o.jahnsen@jus.uio.no
Joest, Tobias Universitetslektor tobiajos@student.sv.uio.no
Johansen, Kristian Universitetslektor kristian.johansen@jus.uio.no
Jünge, Lisa-Mari Moen Sekretær l.m.m.junge@student.jus.uio.no
Kammler, Karl Jakob Førstesekretær k.j.kammler@student.jus.uio.no
Kjeldseth, Julie Johanne Magnussen Universitetslektor j.j.m.kjeldseth@student.jus.uio.no
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Knutsen, Tine Søderstrøm Undvp u/gdkj.ped.utd t.s.knutsen@student.jus.uio.no
Kravik, Andreas Motzfeldt a.m.kravik@student.jus.uio.no
Lange, Kirsten Førstelektor kirsten.lange@jus.uio.no
Lillefjære, Adrian Universitetslektor adrian.lillefjare@student.jus.uio.no
Lindrup, Helge Universitetslektor helge.lindrup@jus.uio.no
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47-22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Mobilitet, Internasjonalisering, Utveksling
Lothe, Arne Førstesekretær arne.lothe@jus.uio.no
Lund, Joachim Universitetslektor joachim.lund@jus.uio.no
Lyshaugen, Frode Avdelingsleder +47-22845778 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Mahmood, Mahrukh Vitenskapelig assistent mahrukh.mahmood@student.jus.uio.no
Matre, Hanna Førstesekretær hanna.matre@student.jus.uio.no
Melhus, Julie Seriana Førstesekretær j.s.melhus@student.jus.uio.no
Moen, Olav Haugen o.h.moen@jus.uio.no
Moen, Tore Undvp u/gdkj.ped.utd tore.moen@student.jus.uio.no
Myrvold-Torsnes, Siv Universitetslektor siv.myrvold-torsnes@jus.uio.no
Mæland, Eivor Daae Førstekonsulent +47-22859309 e.d.maland@jus.uio.no
Nesvik, Marie Universitetslektor +47-22859298 marie.nesvik@jus.uio.no
Nordby, Marius Gulbranson Universitetslektor m.g.nordby@jus.uio.no
Nordmoen, Mathias Universitetslektor mathialn@student.matnat.uio.no
Novovic, Milos Forsker +47-22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Nygaard, Marie Lohnås Førstesekretær m.l.nygaard@student.jus.uio.no
Nyhus, Haakon Undvp u/gdkj.ped.utd haakon.nyhus@student.jus.uio.no
Næsseth, Eline Myhre Førstesekretær e.m.nasseth@student.jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Seniorkonsulent +47-22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Orning, Julie Seksjonssjef 22 85 98 06 92 04 93 87 (mob) julie.orning@jus.uio.no
Padmanabhan, Nina Universitetslektor nina.padmanabhan@jus.uio.no
Rabe, Thea Sekretær thea.rabe@student.jus.uio.no
Rama, Isa Undvp u/gdkj.ped.utd +47-92893718 (mob) isa.rama@jus.uio.no
Rebbestad, Sunniva Nicole Førstelektor s.n.rebbestad@student.jus.uio.no
Reien, Elisabeth Rådgiver +47-22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no
Rognes, Linn Elise Solberg Førstesekretær l.e.s.rognes@student.jus.uio.no
Runde, Andreas Undvp u/gdkj.ped.utd andreas.runde@student.jus.uio.no
Runde, Sverre Vitenskapelig assistent 480 45 822 (mob) sverre.runde@student.jus.uio.no
Sand, Andreas Universitetslektor andreas.sand@jus.uio.no
Sevaldsen, Vegard Magnus Undvp u/gdkj.ped.utd v.m.sevaldsen@student.jus.uio.no
Sivertsen, Erle Undvp u/gdkj.ped.utd erle.sivertsen@student.jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Slåttå, Kristin Steen Avdelingsleder +47-22859861 k.s.slatta@jus.uio.no
Snipsøyr, Bjarne Universitetslektor bjarne.snipsoyr@jus.uio.no
Spiteri, Lavrans Tveito Universitetslektor lavranss@student.sv.uio.no
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Støen, Jose-Ignazio Azzari Førstelektor j.i.a.stoen@student.jus.uio.no
Sunde, Hans Myhre Universitetslektor h.m.sunde@jus.uio.no
Svor, Per Ole Universitetslektor +4747013505 (mob) p.o.svor@student.jus.uio.no
Tobiassen, Tomas Universitetslektor tomas.tobiassen@jus.uio.no
Tronsmoen, Sigve Berg Undvp u/gdkj.ped.utd s.b.tronsmoen@student.jus.uio.no
Tsang, Vincent Universitetslektor +47-48188038 (mob) vincent.tsang@jus.uio.no
Undersrud, David Universitetslektor david.undersrud@jus.uio.no
Vaboen, Vegard Undvp u/gdkj.ped.utd vegard.vaboen@student.jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47-95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Vatne, Vegar Universitetslektor vegar.vatne@jus.uio.no
Westbye, Anders Førstekonsulent +47-22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Wik, Lara Marie Undvp u/gdkj.ped.utd l.m.wik@student.jus.uio.no
Winterstø, Camilla Louise Undvp u/gdkj.ped.utd c.l.wintersto@student.jus.uio.no
Wægger, Roar Thun Universitetslektor r.t.wagger@jus.uio.no
Wærnhus, Nina Universitetslektor nina.warnhus@jus.uio.no
Younes, Josef Adam Undvp u/gdkj.ped.utd j.a.younes@student.jus.uio.no
Årstein, Live Førstesekretær live.arstein@student.jus.uio.no
Østenstad, Madeleine Undvp u/gdkj.ped.utd madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no