English version of this page

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 Oslo
Telefon +47 22859840
Stedkode 120040

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Vibeke Førstekonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Bakken, Silje Anderdal Universitetslektor s.a.bakken@jus.uio.no
Bergsåker, Trygve +47 22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no
Bull, Hans Jacob +47 22859751 h.j.bull@jus.uio.no Sjørett, Forsikringsrett, Havbruksrett, Fiskeri, Avdeling for sjørett
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47 22859856 maria.haldeaki@jus.uio.no
Hansen, Kristine Eraker Aasland Seniorkonsulent +47 22845908 k.e.a.hansen@jus.uio.no
Hegle, Celine Student celine.hegle@student.jus.uio.no
Ingvaldsen, Halvor Hegna Førstekonsulent +47 22859522 h.h.ingvaldsen@jus.uio.no Studieadministrasjon, Studiekonsulent, Eksamen, Undervisningsplanlegging, Kriminologi, Politi, Polisiær virksomhet
Johnsen, Jon T. Professor emeritus +47 22859424 +47 41471847 (mob) j.t.johnsen@jus.uio.no Rettshjelp, Rettssosiologi. Straffeprosess. Domstoler.
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Levernæs, John-Harald Stillesby Student j.h.s.levernas@student.jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no I permisjon
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Lyshaugen, Frode Seksjonssjef +47 22845778 92 65 15 66 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Martinsen, Marita Rustad Førstekonsulent m.r.martinsen@jus.uio.no
Nossum, Jenni Maria Student j.m.nossum@student.jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no Ledelse
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no Utveksling, Mottak av studenter, Erasmus+, Studieadminstrasjon
Rundfloen, Emma Maria Friederika Student e.m.f.rundfloen@student.jus.uio.no
Rønning, Thomas Student thomas.ronning@jus.uio.no
Schwemer, Sebastian Felix Førsteamanuensis II +47 sebasfsc@jus.uio.no Rettsinformatikk
Sirohi, Nishant Student nishant.sirohi@jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver +47 22859855 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Skåre, Johanne Kolstad Student j.k.skare@student.jus.uio.no
Smith, Eivind +47 22859418 eivind.smith@jus.uio.no
Stenberg, Morten Hvaal Rådgiver +47 22856086 m.h.stenberg@jus.uio.no Canvas, TP, Leganto, Pensum
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no studieseksjonen, norske valgemner
Undersrud, David Universitetslektor david.undersrud@jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47 95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Westbye, Anders Seniorkonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Østenstad, Madeleine Vitenskapelig assistent 46633355 (mob) madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no