English

PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet (PLURICOURT)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica 7.etg
0164 OSLO
Stedkode 120510

Ansatte

Listen inneholder 24 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Baetens, Freya Professor +47 22859412 freya.baetens@jus.uio.no
Boulaziz, Louisa Vitenskapelig assistent louisa.boulaziz@sv.uio.no
Brandon, Emma Hynes Stipendiat +47 22859318 e.h.brandon@jus.uio.no
Chernykh, Yuliya +47 22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Christensen, Lina Førstekonsulent lina.christensen@jus.uio.no
Fosse, Marit Førstekonsulent +47 22850120 marit.fosse@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Cristin, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Nettpublisering
Føllesdal, Andreas Professor +47 99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Henriksen, Ellen Emilie Vitenskapelig assistent +47 22859438 e.e.henriksen@jus.uio.no
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Postdoktor +47 22856159 40499107 s.s.l.hermansen@jus.uio.no Komparativ politikk, Juridisk adferd, Lovgivende politikk, EU-domstolen
Holmgren, Mikael Postdoktor +47 22850039 mikael.holmgren@jus.uio.no
Johnsen, Siri Avdelingsleder +47 22859492 +47 95204710 siri.johnsen@jus.uio.no
Letourneau-Tremblay, Laura Stipendiat +47-22850403 laura.letourneau-tremblay@jus.uio.no
Lie, Runar Hilleren Stipendiat +47 22859431 r.h.lie@jus.uio.no International Investment Law, Energy law, Socio-Legal Studies, International Economic Law, International Development, Methodology, Computational legal studies
Lyngstadaas, Karoline Hovland Vitenskapelig assistent +47 22850230 k.h.lyngstadaas@jus.uio.no
Naurin, Daniel Professor +47 22859480 daniel.naurin@jus.uio.no
Pavone, Tommaso Postdoktor +47 22859469 tommaso.pavone@jus.uio.no
Saul, Matthew Universitetslektor +47 22842080 matthew.saul@jus.uio.no
Scherz, Antoinette Postdoktor +47 22850114 antoinette.scherz@jus.uio.no
Stiansen, Øyvind Postdoktor oyvind.stiansen@jus.uio.no
Strain, Nicola Claire Stipendiat +47 22845678 n.c.strain@jus.uio.no
Tørstad, Vegard Heggelund +47 22850230 v.h.torstad@jus.uio.no
Ulfstein, Geir Professor +47 22859446 +47 41470126 (mob) geir.ulfstein@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett
Vestergren, Martin Postdoktor +47 22850135 martin.vestergren@jus.uio.no
Wibye, Johan Vorland Postdoktor +47 22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett