Bli med på å utvikle ny juridisk læringsplattform

The Digital Courtroom skal bli en online læringsplattform for jusstudenter. Insj UiO i samarbeid med CELL søker jusstudent til utviklingsteamet.

Vil du være med på å gi jusstudenter en ny plattform for læring? Insj UiO starter nå opp sitt utviklingsprosjekt The Digital Courtroom, på oppdrag fra CELL (Centre on Experiential Legal Learning). Til prosjektet søkes blant annet studenter fra juss, til lønnet stilling. 

Du vil få erfaring med produktutvikling og prosjektarbeid, i samarbeid med studenter innen programmering og UX design (brukergrensesnittdesign).

I den digitale rettssalen skal studenter blant annet trene på prosedyreøvelser mot kunstig intelligens, med mulighet for automatiserte tilbakemeldinger.

Les stillingsutlysning (pdf - engelsk)

Se også post på facebook-gruppen Rettsvitenskap UiO

Send CV og kort motivasjonsbrev til bernat.rocarols@insjuio.no

Søknadsfrist: 27. september 2019

Illustrasjon av et muligutseende for The digital courtroom
Slik kan The Digital Courtroom se ut (illustrasjon: Fredrik Dreyer)

 

Publisert 20. sep. 2019 10:09 - Sist endret 20. sep. 2019 10:12