Studentstipend på emnet "Empiriske rettsstudier"

Studenter på emnet JUS5505 - Empiriske rettsstudier kan søke stipend for prosjektet som skal gjennomføres på emnet.

Centre on Experiential Legal Learning (CELL) lyser ut stipend for studenter som arbeider med utvalgte prosjekter i emnet JUS5505 Empiriske rettsstudier.

Rettslab

I emnet skal studentene gjennom semesteret jobbe med et forskningsprosjekt, hvor de skal trene på ulike forskningsmetoder. Studentene får oppfølging gjennom semesteret av en ekspert på den valgte metoden. På emnet kalles prosjektene en "rettslab".

På prosjektene skal du bruke en kvalitativ, kvantitativ eller datavitenskapelig metode, på fagfelt som menneskerettigheter, strafferett, sivilprosess, obligasjonsrett og folkerett.

Utlysningen av stipendene har sammenheng med CELLs prosjekt Den digitale jurist.

På semestersiden til JUS5505 er det ytterligere rettslab'er du kan velge mellom, disse er da uten stipendmulighet.

Frister og søknad

Søknadene sendes direkte til CELL. Søknadsfrist: 1. september.

Søk stipend (nettskjema)

Liste med prosjektene med stipendmuligheter:

Rettslab 1# Skandinavisk rettsrevolusjon

 • Mål: Å kartlegge økningen i rettighetsbaserte saker i Norge, Sverige, og Danmark siden 1970 og på hvilke områder.
 • Metoder: Beskrivende statistisk; kvantitativ tekstanalyse.
 • Datasamling: Fokus er på Danmark og/eller Sverige. Mest data samlet for Norge.
 • Partner: Scandinavian Rights Revolution forskningsprosjekt (Svenske forskningsråd).
 • Mentorer: Malcolm Langford (UiO), Jon Kåre Skiple (Bergen), Johan Schaffer (Gothenberg)
 • Stipend: 10 000 NOK

Rettslab #2: Nakenbilder og juridisk bevissthet

 • Mål: Å finne ut hvordan nordmenn forstår de rettslige sidene av deling av nakenbilder.
 • Metoder: Fokusgrupper, intervjuer, undersøkelser
 • Datasamling: Data generert fra kvalitative metoder ovenfor
 • Partner: Techno-Legal Consciousness prosjekt
 • Mentorer: Kristin Bergtora Sandvik (UiO)
 • Stipend: 10 000 NOK

Rettslab #3: Maskinlæring og juridiske skriving

 • Mål: Å finne ut om det er mulig å gi automatisk tilbakemelding på kvaliteten av juridisk skriving.
 • Metoder: Maskinlæring
 • Datasamling: Eksisterende eksamener, oppgaver på Det juridiske fakultet
 • Partner: Digital rettssal-prosjektet: (CELL, Insj UiO, Domstolsadministrasjon)
 • Mentorer: Malcolm Langford (UiO), Runar Lie (UiO)
 • Stipend: 30 000 NOK

Rettslab #4: Automatisk kategorisering av norsk lovtekst

 • Mål: Er maskinlæring bedre egnet til å kategorisere norsk rett enn mennesker?
 • Metoder: Tester ut et nytt norsk topic-modeling software på norsk rett.
 • Datasamling: Lovdata-utvalg
 • Partner: Anzyz
 • Mentorer: Tobias Mahler (UiO)
 • Stipend: 10 000 NOK

Rettslab #5: Datadrevet kalkulator for estimering av saksbehandlingstid i domstolene

 • Mål: Å utvikle en datadrevet kalkulator for estimering av saksbehandlingstid i Norges Domstoler. Den vil fungere som et nyttig hjelpemiddel for domstolene og bidra til å skape en mer enhetlig standard for hvor mye tid ulike typer saker skal ta på tvers av domstoler.
 • Metoder: Maskinlæring, statistikk
 • Datasamling: Rettspraksis, Sakssystem
 • Partner: Domstolsadminstrasjon, NORCE Research
 • Mentorer: Jon Kåre Skiple (NORCE, UiO)
 • Stipend: 10 000 NOK

Rettslab #8: Automatisering av klager om europeiske menneskerettigheter

 • Mål: Trene opp en robotjurist til å foreslå tekster eller siteringen av rettspraksis i en klage?
 • Metoder: Maskinlæring, statistikk, nettverksanalyser
 • Datasamling: EMDs rettspraksis
 • Partner: Den digitale jurist
 • Mentorer: Malcolm Langford (UiO), Runar Lie (UiO)
 • Stipend: 10 000 NOK

For fullstendig liste over alle rettslab'er, se semestersiden til JUS5505

Publisert 8. aug. 2019 13:03 - Sist endret 20. aug. 2019 11:42